shadow
 

Gegevens van de geregistreerde entiteit

Algemeen

Ondernemingsnummer:0684.766.352
Status:Actief
Rechtstoestand: Normale toestand
Sinds 16 november 2017
Begindatum:16 november 2017
Naam:DAMOTECHNIC
Naam in het Nederlands, sinds 15 november 2017
Adres van de zetel: Bruggestraat(EER) 191
8480 Ichtegem
Sinds 15 november 2017
Telefoonnummer: Geen gegevens opgenomen in KBO.
Faxnummer: Geen gegevens opgenomen in KBO.
E-mail: Geen gegevens opgenomen in KBO.
Webadres: Geen gegevens opgenomen in KBO.
Type entiteit: Rechtspersoon
Rechtsvorm: Besloten Vennootschap
Sinds 28 mei 2021
Aantal vestigingseenheden (VE): 1  Gegevens en activiteiten per VE
 
 

Functies

Zaakvoerder (1) Van Ryckeghem ,  Davy  Sinds 15 november 2017
 
 

Ondernemersvaardigheden - ambulant - kermisuitbater

Basiskennis bedrijfsbeheer
Sinds 6 december 2017
 
Installatie (CV, klimaat, gas en sanitair)
Sinds 6 december 2017
 
 
 

Hoedanigheden

Onderworpen aan btw
Sinds 16 november 2017
Inschrijvingsplichtige onderneming
Sinds 1 november 2018
 
 

Toelatingen

Beroepsbekw. centrale verwarm. klimaatregeling, gas,sanitair
Sinds 6 december 2017
Basiskennis van het bedrijfsbeheer
Sinds 6 december 2017
 
 

Btw-activiteiten Nacebelcode versie 2008(2)

Btw 2008  43.221  -  Loodgieterswerk
Sinds 16 november 2017
Btw 2008  43.222  -  Installatie van verwarming, klimaatregeling en ventilatie
Sinds 16 november 2017
 
 

Financiële gegevens

Jaarvergadering juni
Einddatum boekjaar 31 december
Begindatum uitzonderlijk boekjaar16 november 2017
Einddatum uitzonderlijk boekjaar31 december 2018
 
 

Linken tussen entiteiten

Geen gegevens opgenomen in KBO.
 
 

Externe links

Publicaties in het Belgisch Staatsblad
Publicaties van de jaarrekeningen bij de NBB
Databank van statuten en vertegenwoordigingsbevoegdheden (notariële akten)

(1)Overeenkomstig de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen, moet de functie "Zaakvoerder", sinds 1 januari 2020 , gelezen worden als "Bestuurder".

(2)Op 1/1/2008 is de EG-classificatie van de Nacebelcodes gewijzigd. Public search toont zowel de bestaande activiteiten volgens de oude Nacebelcode 2003, geldig tot 31/12/2007, als de nieuwe code (en omschrijving) 2008, geldig vanaf 1/1/2008. Het betreft dus een louter administratieve conversie en geen wijziging van de activiteiten van de entiteit of de vestigingseenheid.


Naar boven   Terug