shadow
 

Gegevens van de geregistreerde entiteit

Algemeen

Ondernemingsnummer:0685.745.260
Status:Actief
Rechtstoestand: Normale toestand
Sinds 9 november 2017
Begindatum:9 november 2017
Naam:KEPLER CHEUVREUX
Naam in het Frans, sinds 9 november 2017
Adres van de zetel: AVENUE KLEBER 112
75116 PARIS
Frankrijk
Sinds 9 november 2017
Telefoonnummer:
+32 11 49 1470 Sinds 9 november 2017(1)
Faxnummer: Geen gegevens opgenomen in KBO.
E-mail:
info@keplercheuvreux.comSinds 9 november 2017(1)
Webadres:
www.keplercheuvreux.com Sinds 9 november 2017(1)
Type entiteit: Rechtspersoon
Rechtsvorm: Buitenlandse entiteit
Sinds 9 november 2017
Aantal vestigingseenheden (VE): 1  Gegevens en activiteiten per VE
 
 

Functies

Er zijn 6 functiehouders voor deze entiteit. Toon de functiehouders.
 
 

Bijkantoor

Begindatum van het bijkantoor:9 november 2017
Status van het bijkantoor:Actief
Adres van het bijkantoor: Karel Rogierplein   11
1210 Sint-Joost-ten-Node
Extra adresinfo:Tour Rogier
Sinds 6 december 2021
 
 

Ondernemersvaardigheden - ambulant - kermisuitbater

Basiskennis bedrijfsbeheer
Sinds 5 november 2021
 
 
 

Hoedanigheden

Werkgever RSZ
Sinds 12 maart 2018
Onderworpen aan btw
Sinds 1 januari 2018
Onderworpen aan de belasting van niet-inwoner
Sinds 9 november 2017
Inschrijvingsplichtige onderneming
Sinds 5 november 2021
 
 

Toelatingen

Basiskennis van het bedrijfsbeheer
Sinds 5 november 2021
 
 

Btw-activiteiten Nacebelcode versie 2008(2)

Btw 2008  66.120  -  Effecten- en goederenhandel
Sinds 8 december 2017
 
 

RSZ-activiteiten Nacebelcode versie 2008(2)

RSZ2008  66.120 -  Effecten- en goederenhandel
Sinds 12 maart 2018
 
 

Financiële gegevens

Kapitaal 54.744.920,00 EUR
Einddatum boekjaar 31 december
 
 

Linken tussen entiteiten

Geen gegevens opgenomen in KBO.
 
 

Externe links

Publicaties in het Belgisch Staatsblad
Publicaties van de jaarrekeningen bij de NBB
Databank van statuten en vertegenwoordigingsbevoegdheden (notariële akten)
Werkgeversrepertorium

(1)De contactgegevens werden gescheiden van de adresgegevens. Hierdoor is het mogelijk dat de begindatum van het contactgegeven niet juist is. Meer info over de correctie vindt u hier.

(2)Op 1/1/2008 is de EG-classificatie van de Nacebelcodes gewijzigd. Public search toont zowel de bestaande activiteiten volgens de oude Nacebelcode 2003, geldig tot 31/12/2007, als de nieuwe code (en omschrijving) 2008, geldig vanaf 1/1/2008. Het betreft dus een louter administratieve conversie en geen wijziging van de activiteiten van de entiteit of de vestigingseenheid.


Naar boven   Terug