shadow
 

Gegevens van de geregistreerde entiteit

Algemeen

Ondernemingsnummer:0690.790.547
Status:Actief
Rechtstoestand: Normale toestand
Sinds 20 februari 2018
Begindatum:20 februari 2018
Naam:SCULPMAN
Naam in het Nederlands, sinds 20 februari 2018
Adres van de zetel: Kwakenbeekstraat 5B
1755 Gooik
Sinds 20 februari 2018
Telefoonnummer: Geen gegevens opgenomen in KBO.
Faxnummer: Geen gegevens opgenomen in KBO.
E-mail: Geen gegevens opgenomen in KBO.
Webadres: Geen gegevens opgenomen in KBO.
Type entiteit: Rechtspersoon
Rechtsvorm: Naamloze vennootschap
Sinds 27 juni 2019
Aantal vestigingseenheden (VE): 1  Gegevens en activiteiten per VE
 
 

Functies

Bestuurder De Keyser ,  Erwin  Sinds 27 juni 2019
Bestuurder Van den Bossche ,  Johan  Sinds 27 juni 2019
Gedelegeerd bestuurder Vanacker ,  Gerolf  Sinds 27 juni 2019
 
 

Ondernemersvaardigheden - ambulant - kermisuitbater

Basiskennis bedrijfsbeheer
Sinds 10 april 2018
 
 
 

Hoedanigheden

Werkgever RSZ
Sinds 14 oktober 2019
Onderworpen aan btw
Sinds 2 april 2018
Inschrijvingsplichtige onderneming
Sinds 1 november 2018
 
 

Toelatingen

Basiskennis van het bedrijfsbeheer
Sinds 10 april 2018
 
 

Btw-activiteiten Nacebelcode versie 2008(1)

Btw 2008  62.010  -  Ontwerpen en programmeren van computerprogramma's
Sinds 2 april 2018
 
 

RSZ-activiteiten Nacebelcode versie 2008(1)

RSZ2008  74.109 -  Overige activiteiten van gespecialiseerde designers
Sinds 14 oktober 2019
 
 

Financiële gegevens

Kapitaal 318.608,70 EUR
Jaarvergadering juni
Einddatum boekjaar 31 december
Begindatum uitzonderlijk boekjaar20 februari 2018
Einddatum uitzonderlijk boekjaar31 december 2019
 
 

Linken tussen entiteiten

Geen gegevens opgenomen in KBO.
 
 

Externe links

Publicaties in het Belgisch Staatsblad
Publicaties van de jaarrekeningen bij de NBB
Databank van statuten en vertegenwoordigingsbevoegdheden (notariële akten)
Werkgeversrepertorium

(1)Op 1/1/2008 is de EG-classificatie van de Nacebelcodes gewijzigd. Public search toont zowel de bestaande activiteiten volgens de oude Nacebelcode 2003, geldig tot 31/12/2007, als de nieuwe code (en omschrijving) 2008, geldig vanaf 1/1/2008. Het betreft dus een louter administratieve conversie en geen wijziging van de activiteiten van de entiteit of de vestigingseenheid.


Naar boven   Terug