shadow
 

Gegevens van de geregistreerde entiteit

Algemeen

Ondernemingsnummer:0691.780.343
Status:Actief
Rechtstoestand: Normale toestand
Sinds 6 maart 2018
Begindatum:6 maart 2018
Naam:BIT4YOU
Naam in het Frans, sinds 6 maart 2018
Adres van de zetel: Dieweg 274
1180 Ukkel
Sinds 15 mei 2023
Telefoonnummer:
+32 460 24 06 60 Sinds 1 september 2022
Faxnummer: Geen gegevens opgenomen in KBO.
E-mail:
support@bit4you.comSinds 1 januari 2022
Webadres:
www.bit4you.com Sinds 1 januari 2022
Type entiteit: Rechtspersoon
Rechtsvorm: Naamloze vennootschap
Sinds 6 maart 2018
Aantal vestigingseenheden (VE): 1  Gegevens en activiteiten per VE
 
 

Functies

Er zijn 6 functiehouders voor deze entiteit. Toon de functiehouders.
 
 

Ondernemersvaardigheden - ambulant - kermisuitbater

Basiskennis bedrijfsbeheer
Sinds 19 maart 2018
 
 
 

Hoedanigheden

Onderworpen aan btw
Sinds 1 oktober 2022
Inschrijvingsplichtige onderneming
Sinds 1 november 2018
 
 

Toelatingen

Basiskennis van het bedrijfsbeheer
Sinds 19 maart 2018
 
 

Btw-activiteiten Nacebelcode versie 2008(1)

Btw 2008  47.910  -  Detailhandel via postorderbedrijven of via internet
Sinds 1 oktober 2022
 
 

Financiële gegevens

Kapitaal 62.000,00 EUR
Jaarvergadering mei
Einddatum boekjaar 31 december
Begindatum uitzonderlijk boekjaar5 maart 2018
Einddatum uitzonderlijk boekjaar31 december 2018
 
 

Linken tussen entiteiten

Geen gegevens opgenomen in KBO.
 
 

Externe links

Publicaties in het Belgisch Staatsblad
Publicaties van de jaarrekeningen bij de NBB
Databank van statuten en vertegenwoordigingsbevoegdheden (notariële akten)

(1)Op 1/1/2008 is de EG-classificatie van de Nacebelcodes gewijzigd. Public search toont zowel de bestaande activiteiten volgens de oude Nacebelcode 2003, geldig tot 31/12/2007, als de nieuwe code (en omschrijving) 2008, geldig vanaf 1/1/2008. Het betreft dus een louter administratieve conversie en geen wijziging van de activiteiten van de entiteit of de vestigingseenheid.


Naar boven   Terug