shadow
 

Gegevens van de geregistreerde entiteit

Algemeen

Ondernemingsnummer:0693.908.108
Status:Actief
Rechtstoestand: Normale toestand
Sinds 4 april 2018
Begindatum:4 april 2018
Naam:RM FINANCES
Naam in het Frans, sinds 4 april 2018
Adres van de zetel: Grand'Place(MLZ) 27/28
7140 Morlanwelz
Sinds 1 januari 2019(1)
Telefoonnummer: Geen gegevens opgenomen in KBO.
Faxnummer: Geen gegevens opgenomen in KBO.
E-mail: Geen gegevens opgenomen in KBO.
Webadres: Geen gegevens opgenomen in KBO.
Type entiteit: Rechtspersoon
Rechtsvorm: Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid (2)
Sinds 4 april 2018
Aantal vestigingseenheden (VE): 1  Gegevens en activiteiten per VE
 
 

Functies

Vaste vertegenwoordiger Rombaux ,  Sabine  (0695.996.477)   Sinds 29 mei 2018
Vaste vertegenwoordiger Mulone ,  Marco  (0695.996.576)   Sinds 29 mei 2018
Zaakvoerder (3)0695.996.477   Sinds 29 mei 2018
Zaakvoerder (3)0695.996.576   Sinds 29 mei 2018
 
 

Ondernemersvaardigheden - ambulant - kermisuitbater

Basiskennis bedrijfsbeheer
Sinds 27 augustus 2019
 
 
 

Hoedanigheden

Onderworpen aan btw
Sinds 1 juni 2021
Inschrijvingsplichtige onderneming
Sinds 27 augustus 2019
 
 

Toelatingen

Basiskennis van het bedrijfsbeheer
Sinds 27 augustus 2019
 
 

Btw-activiteiten Nacebelcode versie 2008(4)

Btw 2008  66.191  -  Agenten en makelaars in bankdiensten
Sinds 4 april 2018
 
 

Financiële gegevens

Jaarvergadering juni
Einddatum boekjaar 31 december
Begindatum uitzonderlijk boekjaar4 april 2018
Einddatum uitzonderlijk boekjaar31 december 2018
 
 

Linken tussen entiteiten

Geen gegevens opgenomen in KBO.
 
 

Externe links

Publicaties in het Belgisch Staatsblad
Publicaties van de jaarrekeningen bij de NBB
Databank van statuten en vertegenwoordigingsbevoegdheden (notariële akten)

(1) De wijziging die aan het adres werd aangebracht is puur technisch en dit omwille van een verandering in de gebruikte codes voor de adresgegevens.

(2)Overeenkomstig de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen, moet de rechtsvorm "Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid", sinds 1 januari 2020, gelezen worden als "Besloten Vennootschap".

(3)Overeenkomstig de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen, moet de functie "Zaakvoerder", sinds 1 januari 2020 , gelezen worden als "Bestuurder".

(4)Op 1/1/2008 is de EG-classificatie van de Nacebelcodes gewijzigd. Public search toont zowel de bestaande activiteiten volgens de oude Nacebelcode 2003, geldig tot 31/12/2007, als de nieuwe code (en omschrijving) 2008, geldig vanaf 1/1/2008. Het betreft dus een louter administratieve conversie en geen wijziging van de activiteiten van de entiteit of de vestigingseenheid.


Naar boven   Terug