shadow
 

Gegevens van de geregistreerde entiteit

Algemeen

Ondernemingsnummer:0698.912.120
Status:Actief
Rechtstoestand: Normale toestand
Sinds 28 juni 2018
Begindatum:28 juni 2018
Naam:FIDELMED
Naam in het Nederlands, sinds 25 januari 2021
Adres van de zetel: Waalkens 11   bus B
9030 Gent
Sinds 1 september 2021
Telefoonnummer: Geen gegevens opgenomen in KBO.
Faxnummer: Geen gegevens opgenomen in KBO.
E-mail: Geen gegevens opgenomen in KBO.
Webadres: Geen gegevens opgenomen in KBO.
Type entiteit: Rechtspersoon
Rechtsvorm: Naamloze vennootschap
Sinds 27 juni 2018
Aantal vestigingseenheden (VE): 1  Gegevens en activiteiten per VE
 
 

Functies

Bestuurder 0817.127.010   Sinds 27 juni 2018
Bestuurder 0879.538.293   Sinds 27 juni 2018
Vaste vertegenwoordiger Decuypere ,  Andy  (0817.127.010)   Sinds 27 juni 2018
Vaste vertegenwoordiger Coppens ,  Toon  (0879.538.293)   Sinds 27 juni 2018
 
 

Ondernemersvaardigheden - ambulant - kermisuitbater

Basiskennis bedrijfsbeheer
Sinds 16 juli 2018
 
 
 

Hoedanigheden

Werkgever RSZ
Sinds 5 februari 2019
Onderworpen aan btw
Sinds 1 juli 2018
Inschrijvingsplichtige onderneming
Sinds 1 november 2018
 
 

Toelatingen

Basiskennis van het bedrijfsbeheer
Sinds 16 juli 2018
 
 

Btw-activiteiten Nacebelcode versie 2008(1)

Btw 2008  46.460  -  Groothandel in farmaceutische producten
Sinds 1 september 2022
Btw 2008  58.290  -  Overige uitgeverijen van software
Sinds 1 juli 2018
Btw 2008  62.020  -  Computerconsultancy-activiteiten
Sinds 1 september 2022
Btw 2008  62.090  -  Overige diensten op het gebied van informatietechnologie en computer
Sinds 1 juli 2018
 
 

RSZ-activiteiten Nacebelcode versie 2008(1)

RSZ2008  47.910 -  Detailhandel via postorderbedrijven of via internet
Sinds 5 februari 2019
 
 

Financiële gegevens

Kapitaal 775.000,00 EUR
Jaarvergadering juni
Einddatum boekjaar 31 december
Begindatum uitzonderlijk boekjaar27 juni 2018
Einddatum uitzonderlijk boekjaar31 december 2019
 
 

Linken tussen entiteiten

Geen gegevens opgenomen in KBO.
 
 

Externe links

Publicaties in het Belgisch Staatsblad
Publicaties van de jaarrekeningen bij de NBB
Databank van statuten en vertegenwoordigingsbevoegdheden (notariële akten)
Werkgeversrepertorium

(1)Op 1/1/2008 is de EG-classificatie van de Nacebelcodes gewijzigd. Public search toont zowel de bestaande activiteiten volgens de oude Nacebelcode 2003, geldig tot 31/12/2007, als de nieuwe code (en omschrijving) 2008, geldig vanaf 1/1/2008. Het betreft dus een louter administratieve conversie en geen wijziging van de activiteiten van de entiteit of de vestigingseenheid.


Naar boven   Terug