shadow
 

Gegevens van de geregistreerde entiteit

Algemeen

Ondernemingsnummer:0700.317.531
Status:Actief
Rechtstoestand: Normale toestand
Sinds 23 juli 2018
Begindatum:23 juli 2018
Naam:CONNECTIFY
Naam in het Nederlands, sinds 23 juli 2018
Adres van de zetel: Sint-Jorisstraat 96
8730 Beernem
Sinds 23 juli 2018
Telefoonnummer:
050666555 Sinds 23 juli 2018(1)
Faxnummer: Geen gegevens opgenomen in KBO.
E-mail:
info@connectify.beSinds 23 juli 2018(1)
Webadres:
www.connectify.be Sinds 23 juli 2018(1)
Type entiteit: Rechtspersoon
Rechtsvorm: Naamloze vennootschap
Sinds 23 juli 2018
Aantal vestigingseenheden (VE): 1  Gegevens en activiteiten per VE
 
 

Functies

Bestuurder Discart ,  Tom  Sinds 30 mei 2023
Bestuurder Lemaître ,  Christophe  Sinds 22 december 2021
Bestuurder Vaheri-Delmulle ,  Tanja  Sinds 30 mei 2023
Bestuurder Van Wichelen ,  Christophe  Sinds 1 december 2020
 
 

Ondernemersvaardigheden - ambulant - kermisuitbater

Basiskennis bedrijfsbeheer
Sinds 3 augustus 2018
 
Elektrotechniek
Sinds 3 augustus 2018
 
 
 

Hoedanigheden

Werkgever RSZ
Sinds 13 augustus 2018
Onderworpen aan btw
Sinds 16 juli 2018
Inschrijvingsplichtige onderneming
Sinds 1 november 2018
 
 

Toelatingen

Beroepsbekwaamheid elektrotechnieken
Sinds 3 augustus 2018
Basiskennis van het bedrijfsbeheer
Sinds 3 augustus 2018
 
 

Btw-activiteiten Nacebelcode versie 2008(2)

Btw 2008  62.020  -  Computerconsultancy-activiteiten
Sinds 23 juli 2018
Btw 2008  43.211  -  Elektrotechnische installatiewerken aan gebouwen
Sinds 23 juli 2018
Btw 2008  62.090  -  Overige diensten op het gebied van informatietechnologie en computer
Sinds 23 juli 2018
Btw 2008  80.200  -  Diensten in verband met beveiligingssystemen
Sinds 23 juli 2018
Btw 2008  95.110  -  Reparatie van computers en randapparatuur
Sinds 23 juli 2018
 
 

RSZ-activiteiten Nacebelcode versie 2008(2)

RSZ2008  43.211 -  Elektrotechnische installatiewerken aan gebouwen
Sinds 13 augustus 2018
 
 

Financiële gegevens

Kapitaal 3.920.771,80 EUR
Jaarvergadering juni
Einddatum boekjaar 31 december
Begindatum uitzonderlijk boekjaar23 juli 2018
Einddatum uitzonderlijk boekjaar30 juni 2019
 
 

Linken tussen entiteiten

0478.730.335 (JFK VEURNE)   is opgeslorpt door deze entiteit  sinds 23 november 2018
0891.985.769 (BE MOBILE AALTER)   is opgeslorpt door deze entiteit  sinds 23 november 2018
 
 

Externe links

Publicaties in het Belgisch Staatsblad
Publicaties van de jaarrekeningen bij de NBB
Databank van statuten en vertegenwoordigingsbevoegdheden (notariële akten)
Werkgeversrepertorium

(1)De contactgegevens werden gescheiden van de adresgegevens. Hierdoor is het mogelijk dat de begindatum van het contactgegeven niet juist is. Meer info over de correctie vindt u hier.

(2)Op 1/1/2008 is de EG-classificatie van de Nacebelcodes gewijzigd. Public search toont zowel de bestaande activiteiten volgens de oude Nacebelcode 2003, geldig tot 31/12/2007, als de nieuwe code (en omschrijving) 2008, geldig vanaf 1/1/2008. Het betreft dus een louter administratieve conversie en geen wijziging van de activiteiten van de entiteit of de vestigingseenheid.


Naar boven   Terug