shadow
 

Gegevens van de geregistreerde entiteit

Algemeen

Ondernemingsnummer:0704.695.892
Status:Actief
Rechtstoestand: Normale toestand
Sinds 2 januari 2019
Begindatum:2 januari 2019
Naam:Khayat Mardenli, Abdulkarim
Sinds 2 januari 2019
Telefoonnummer: Geen gegevens opgenomen in KBO.
Faxnummer: Geen gegevens opgenomen in KBO.
E-mail: Geen gegevens opgenomen in KBO.
Webadres: Geen gegevens opgenomen in KBO.
Type entiteit: Natuurlijk persoon
Aantal vestigingseenheden (VE): 1  Gegevens en activiteiten per VE
 
 

Functies

Oprichter van een geregistreerde entiteit-natuurlijk persoon Khayat Mardenli ,  Abdulkarim  Sinds 2 januari 2019
 
 

Ondernemersvaardigheden - ambulant - kermisuitbater

Geen gegevens opgenomen in KBO.
 
 

Hoedanigheden

Onderworpen aan btw
Sinds 2 januari 2019
Inschrijvingsplichtige onderneming
Sinds 2 januari 2019
 
 

Toelatingen

Geen gegevens opgenomen in KBO.
 
 

Btw-activiteiten Nacebelcode versie 2008(1)

Btw 2008  33.130  -  Reparatie van elektronische en optische apparatuur
Sinds 17 maart 2021
Btw 2008  46.140  -  Handelsbemiddeling in machines, apparaten en werktuigen voor de industrie en in schepen en luchtvaartuigen
Sinds 2 januari 2019
Btw 2008  46.180  -  Handelsbemiddeling gespecialiseerd in andere goederen
Sinds 2 januari 2019
Btw 2008  46.190  -  Handelsbemiddeling in goederen, algemeen assortiment
Sinds 2 januari 2019
Btw 2008  46.520  -  Groothandel in elektronische en telecommunicatieapparatuur en delen daarvan
Sinds 2 januari 2019
 
 

Financiële gegevens

Geen gegevens opgenomen in KBO.
 
 

Linken tussen entiteiten

Geen gegevens opgenomen in KBO.
 
 

Externe links

(1)Op 1/1/2008 is de EG-classificatie van de Nacebelcodes gewijzigd. Public search toont zowel de bestaande activiteiten volgens de oude Nacebelcode 2003, geldig tot 31/12/2007, als de nieuwe code (en omschrijving) 2008, geldig vanaf 1/1/2008. Het betreft dus een louter administratieve conversie en geen wijziging van de activiteiten van de entiteit of de vestigingseenheid.


Naar boven   Terug