shadow
 

Gegevens van de geregistreerde entiteit

Algemeen

Ondernemingsnummer:0707.979.739
Status:Actief
Rechtstoestand: Normale toestand
Sinds 9 oktober 2018
Begindatum:9 oktober 2018
Naam:THEODOR TEAM
Naam in het Frans, sinds 9 oktober 2018
Adres van de zetel: Rue de la Place du Bois(B) 2A
7300 Boussu
Sinds 26 september 2022
Telefoonnummer:
+32485984083 Sinds 9 oktober 2018(1)
Faxnummer: Geen gegevens opgenomen in KBO.
E-mail:
patiseria.thedor@yahoo.comSinds 9 oktober 2018(1)
Webadres: Geen gegevens opgenomen in KBO.
Type entiteit: Rechtspersoon
Rechtsvorm: Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid (2)
Sinds 9 oktober 2018
Aantal vestigingseenheden (VE): 2  Lijst VE - Gegevens en activiteiten per VE
 
 

Functies

Zaakvoerder (3) Braşoveanu ,  Constantin  Sinds 9 oktober 2018
Zaakvoerder (3) Rinzascu ,  Viorel  Sinds 9 oktober 2018
 
 

Ondernemersvaardigheden - ambulant - kermisuitbater

Brood- en banketbakker
Sinds 1 december 2018
 
Leurhandel
Sinds 1 februari 2019
 
Basiskennis bedrijfsbeheer
Sinds 1 februari 2019
 
 
 

Hoedanigheden

Onderworpen aan btw
Sinds 1 november 2018
Inschrijvingsplichtige onderneming
Sinds 1 februari 2019
 
 

Toelatingen

Sectorale beroepsbekwaamheid van brood- en banketbakker
Sinds 1 december 2018
Machtiging ambulante activiteiten
Sinds 1 februari 2019
Basiskennis van het bedrijfsbeheer
Sinds 1 februari 2019
 
 

Btw-activiteiten Nacebelcode versie 2008(4)

Btw 2008  10.711  -  Industriële vervaardiging van brood en van vers banketbakkerswerk
Sinds 9 oktober 2018
Btw 2008  47.241  -  Detailhandel in brood en banketbakkerswerk in gespecialiseerde winkels (koude bakkers)
Sinds 9 oktober 2018
 
 

Financiële gegevens

Jaarvergadering juni
Einddatum boekjaar 31 december
Begindatum uitzonderlijk boekjaar9 oktober 2018
Einddatum uitzonderlijk boekjaar31 december 2019
 
 

Linken tussen entiteiten

Geen gegevens opgenomen in KBO.
 
 

Externe links

Publicaties in het Belgisch Staatsblad
Publicaties van de jaarrekeningen bij de NBB
Databank van statuten en vertegenwoordigingsbevoegdheden (notariële akten)

(1)De contactgegevens werden gescheiden van de adresgegevens. Hierdoor is het mogelijk dat de begindatum van het contactgegeven niet juist is. Meer info over de correctie vindt u hier.

(2)Sinds 1 januari 2020 moeten de termen "Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid" worden gelezen als zijnde "Besloten Vennootschap" en dit in afwachting van het aanpassen van de statuten conform het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen (WVV).

(3)Overeenkomstig de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, moet de term "Zaakvoerder" vanaf 1 januari 2020, gelezen worden als "Bestuurder".

(4)Op 1/1/2008 is de EG-classificatie van de Nacebelcodes gewijzigd. Public search toont zowel de bestaande activiteiten volgens de oude Nacebelcode 2003, geldig tot 31/12/2007, als de nieuwe code (en omschrijving) 2008, geldig vanaf 1/1/2008. Het betreft dus een louter administratieve conversie en geen wijziging van de activiteiten van de entiteit of de vestigingseenheid.


Naar boven   Terug