shadow
 

Gegevens van de geregistreerde entiteit

Algemeen

Ondernemingsnummer:0711.911.704
Status:Actief
Rechtstoestand: Normale toestand
Sinds 19 oktober 2018
Begindatum:19 oktober 2018
Naam:CERALINE
Naam in het Frans, sinds 19 oktober 2018
Adres van de zetel: Rue le Marais 16 Stratenplan
4530 Villers-le-Bouillet
Sinds 19 oktober 2018
Telefoonnummer: Geen gegevens opgenomen in KBO.
Faxnummer: Geen gegevens opgenomen in KBO.
E-mail: Geen gegevens opgenomen in KBO.
Webadres: Geen gegevens opgenomen in KBO.
Type entiteit: Rechtspersoon
Rechtsvorm: Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid (1)
Sinds 19 oktober 2018
Aantal vestigingseenheden (VE): 1  Gegevens en activiteiten per VE
 
 

Functies

Zaakvoerder (2) Eussen ,  Axel  Sinds 19 oktober 2018
Zaakvoerder (2) Schelfhout ,  Marc  Sinds 19 oktober 2018
 
 

Beroepsbekwaamheden en basiskennis bedrijfsbeheer

Basiskennis bedrijfsbeheer
Sinds 1 januari 2019
 
 
 

Hoedanigheden

Werkgever RSZ
Sinds 1 mei 2019
Onderworpen aan BTW
Sinds 1 januari 2019
Inschrijvingsplichtige onderneming
Sinds 1 januari 2019
 
 

Toelatingen

Basiskennis van het bedrijfsbeheer
Sinds 1 januari 2019
 
 

BTW-activiteiten Nacebelcode versie 2008(3)

BTW 2008  23.490  -  Vervaardiging van andere keramische producten
Sinds 1 januari 2019
BTW 2008  23.322  -  Vervaardiging van dakpannen, tegels en andere producten voor de bouw van gebakken klei
Sinds 1 januari 2019
BTW 2008  47.523  -  Detailhandel in wand- en vloertegels in gespecialiseerde winkels
Sinds 1 januari 2019
 
 

RSZ-activiteiten Nacebelcode versie 2008(3)

RSZ2008  23.490 -  Vervaardiging van andere keramische producten
Sinds 1 mei 2019
 
 

Financiële gegevens

Jaarvergadering mei
Einddatum boekjaar 31 december
Begindatum uitzonderlijk boekjaar19 oktober 2018
Einddatum uitzonderlijk boekjaar31 december 2019
 
 

Linken tussen entiteiten

Geen gegevens opgenomen in KBO.
 
 

Externe links

Publicaties in het Belgisch Staatsblad
Publicaties van de jaarrekeningen bij de NBB
Werkgeversrepertorium

(1)Overeenkomstig het Wetboek van vennootschappen en verenigingen moet de term "Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid" vanaf 1 januari 2020 gelezen worden als "Besloten vennootschap".

(2)Overeenkomstig het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen moet de term "Zaakvoerder" vanaf 1 januari 2020 gelezen worden als "Bestuurder".

(3)Op 1/1/2008 is de EG-classificatie van de Nacebelcodes gewijzigd. Public search toont zowel de bestaande activiteiten volgens de oude Nacebelcode 2003, geldig tot 31/12/2007, als de nieuwe code (en omschrijving) 2008, geldig vanaf 1/1/2008. Het betreft dus een louter administratieve conversie en geen wijziging van de activiteiten van de entiteit of de vestigingseenheid.


Naar boven   Terug