shadow
 

Gegevens van de geregistreerde entiteit

Algemeen

Ondernemingsnummer:0712.741.845
Status:Actief
Rechtstoestand: Normale toestand
Sinds 31 oktober 2018
Begindatum:31 oktober 2018
Naam:LOI 52
Naam in het Frans, sinds 29 juli 2020
Adres van de zetel: Kantersteen 47
1000 Brussel
Sinds 2 augustus 2021
Telefoonnummer: Geen gegevens opgenomen in KBO.
Faxnummer: Geen gegevens opgenomen in KBO.
E-mail: Geen gegevens opgenomen in KBO.
Webadres: Geen gegevens opgenomen in KBO.
Type entiteit: Rechtspersoon
Rechtsvorm: Naamloze vennootschap
Sinds 31 oktober 2018
Aantal vestigingseenheden (VE): 1  Gegevens en activiteiten per VE
 
 

Functies

Er zijn 7 functiehouders voor deze entiteit. Toon de functiehouders.
 
 

Ondernemersvaardigheden - ambulant - kermisuitbater

Geen gegevens opgenomen in KBO.
 
 

Hoedanigheden

Onderworpen aan btw
Sinds 5 november 2018
Inschrijvingsplichtige onderneming
Sinds 7 november 2018
 
 

Toelatingen

Basiskennis van het bedrijfsbeheer
Sinds 7 november 2018
 
 

Btw-activiteiten Nacebelcode versie 2008(1)

Btw 2008  68.100  -  Handel in eigen onroerend goed
Sinds 14 september 2020
Btw 2008  41.101  -  Ontwikkeling van residentiële bouwprojecten
Sinds 14 september 2020
Btw 2008  41.102  -  Ontwikkeling van niet-residentiële bouwprojecten
Sinds 14 september 2020
Btw 2008  41.201  -  Algemene bouw van residentiële gebouwen
Sinds 14 september 2020
Btw 2008  68.201  -  Verhuur en exploitatie van eigen of geleasd residentieel onroerend goed, exclusief sociale woningen
Sinds 14 september 2020
Btw 2008  68.203  -  Verhuur en exploitatie van eigen of geleasd niet-residentieel onroerend goed, exclusief terreinen
Sinds 14 september 2020
 
 

Financiële gegevens

Kapitaal 21.971.000,00 EUR
Jaarvergadering april
Einddatum boekjaar 31 december
Begindatum uitzonderlijk boekjaar30 oktober 2018
Einddatum uitzonderlijk boekjaar31 december 2019
 
 

Linken tussen entiteiten

Geen gegevens opgenomen in KBO.
 
 

Externe links

Publicaties in het Belgisch Staatsblad
Publicaties van de jaarrekeningen bij de NBB
Databank van statuten en vertegenwoordigingsbevoegdheden (notariële akten)

(1)Op 1/1/2008 is de EG-classificatie van de Nacebelcodes gewijzigd. Public search toont zowel de bestaande activiteiten volgens de oude Nacebelcode 2003, geldig tot 31/12/2007, als de nieuwe code (en omschrijving) 2008, geldig vanaf 1/1/2008. Het betreft dus een louter administratieve conversie en geen wijziging van de activiteiten van de entiteit of de vestigingseenheid.


Naar boven   Terug