shadow
 

Gegevens van de geregistreerde entiteit

Algemeen

Ondernemingsnummer:0712.944.258
Status:Actief
Rechtstoestand: Normale toestand
Sinds 8 februari 2018
Begindatum:8 februari 2018
Naam:Tokio Marine Europe
Naam in het Frans, sinds 8 februari 2018
Adres van de zetel: Avenue de la Liberté 26
1930 Luxembourg
Luxemburg (Groot-Hertogdom)
Sinds 1 juni 2020
Telefoonnummer: Geen gegevens opgenomen in KBO.
Faxnummer: Geen gegevens opgenomen in KBO.
E-mail: Geen gegevens opgenomen in KBO.
Webadres: Geen gegevens opgenomen in KBO.
Type entiteit: Rechtspersoon
Rechtsvorm: Buitenlandse entiteit
Sinds 8 februari 2018
Aantal vestigingseenheden (VE): 1  Gegevens en activiteiten per VE
 
 

Functies

Vertegenwoordiger (bijkantoor) Claessens ,  Marc  Sinds 15 mei 2018
 
 

Bijkantoor

Begindatum van het bijkantoor:15 mei 2018
Status van het bijkantoor:Actief
Adres van het bijkantoor: Bourgetlaan   42
1130 Brussel
Sinds 13 september 2019
 
 

Ondernemersvaardigheden - ambulant - kermisuitbater

Geen gegevens opgenomen in KBO.
 
 

Hoedanigheden

Werkgever RSZ
Sinds 1 januari 2019
Onderworpen aan btw
Sinds 1 januari 2019
Onderworpen aan de belasting van niet-inwoner
Sinds 8 februari 2018
Inschrijvingsplichtige onderneming
Sinds 10 mei 2023
 
 

Toelatingen

Geen gegevens opgenomen in KBO.
 
 

Btw-activiteiten Nacebelcode versie 2008(1)

Btw 2008  65.111  -  Rechtstreekse verzekeringsverrichtingen leven
Sinds 1 januari 2019
 
 

Financiële gegevens

Kapitaal 1.000.000,00 EUR
Jaarvergadering april
Einddatum boekjaar 31 december
 
 

Linken tussen entiteiten

Geen gegevens opgenomen in KBO.
 
 

Externe links

Publicaties in het Belgisch Staatsblad
Publicaties van de jaarrekeningen bij de NBB
Databank van statuten en vertegenwoordigingsbevoegdheden (notariële akten)
Werkgeversrepertorium

(1)Op 1/1/2008 is de EG-classificatie van de Nacebelcodes gewijzigd. Public search toont zowel de bestaande activiteiten volgens de oude Nacebelcode 2003, geldig tot 31/12/2007, als de nieuwe code (en omschrijving) 2008, geldig vanaf 1/1/2008. Het betreft dus een louter administratieve conversie en geen wijziging van de activiteiten van de entiteit of de vestigingseenheid.


Naar boven   Terug