shadow
 

Gegevens van de geregistreerde entiteit

Algemeen

Ondernemingsnummer:0713.669.481
Status:Actief
Rechtstoestand: Normale toestand
Sinds 19 november 2018
Begindatum:19 november 2018
Naam:STAR FAMILY
Naam in het Frans, sinds 19 november 2018
Adres van de zetel: Théodore Verhaegenstraat 32
1060 Sint-Gillis (bij-Brussel)
Sinds 19 november 2018
Telefoonnummer: Geen gegevens opgenomen in KBO.
Faxnummer: Geen gegevens opgenomen in KBO.
E-mail: Geen gegevens opgenomen in KBO.
Webadres: Geen gegevens opgenomen in KBO.
Type entiteit: Rechtspersoon
Rechtsvorm: Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid (1)
Sinds 19 november 2018
Aantal vestigingseenheden (VE): 1  Gegevens en activiteiten per VE
 
 

Functies

Zaakvoerder (2) Jaddi ,  Jamil  Sinds 19 november 2018
 
 

Ondernemersvaardigheden - ambulant - kermisuitbater

Brood- en banketbakker
Sinds 1 december 2018
 
Basiskennis bedrijfsbeheer
Sinds 1 december 2018
 
 
 

Hoedanigheden

Werkgever RSZ
Sinds 15 maart 2019
Onderworpen aan btw
Sinds 1 december 2018
Inschrijvingsplichtige onderneming
Sinds 1 december 2018
 
 

Toelatingen

Sectorale beroepsbekwaamheid van brood- en banketbakker
Sinds 1 december 2018
Basiskennis van het bedrijfsbeheer
Sinds 1 december 2018
 
 

Btw-activiteiten Nacebelcode versie 2008(3)

Btw 2008  10.711  -  Industriële vervaardiging van brood en van vers banketbakkerswerk
Sinds 1 december 2018
Btw 2008  10.712  -  Ambachtelijke vervaardiging van brood en van vers banketbakkerswerk
Sinds 1 december 2018
Btw 2008  10.720  -  Vervaardiging van beschuit en biscuit en van ander houdbaar banketbakkerswerk
Sinds 1 december 2018
Btw 2008  10.810  -  Vervaardiging van suiker
Sinds 1 december 2018
Btw 2008  10.820  -  Vervaardiging van cacao, chocolade en suikerwerk
Sinds 1 december 2018
Btw 2008  47.241  -  Detailhandel in brood en banketbakkerswerk in gespecialiseerde winkels (koude bakkers)
Sinds 1 december 2018
 
 

RSZ-activiteiten Nacebelcode versie 2008(3)

RSZ2008  10.712 -  Ambachtelijke vervaardiging van brood en van vers banketbakkerswerk
Sinds 15 maart 2019
 
 

Financiële gegevens

Jaarvergadering juni
Einddatum boekjaar 31 december
Begindatum uitzonderlijk boekjaar16 november 2018
Einddatum uitzonderlijk boekjaar31 december 2019
 
 

Linken tussen entiteiten

Geen gegevens opgenomen in KBO.
 
 

Externe links

Publicaties in het Belgisch Staatsblad
Publicaties van de jaarrekeningen bij de NBB
Databank van statuten en vertegenwoordigingsbevoegdheden (notariële akten)
Werkgeversrepertorium

(1)Overeenkomstig de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen, moet de rechtsvorm "Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid", sinds 1 januari 2020, gelezen worden als "Besloten Vennootschap".

(2)Overeenkomstig de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen, moet de functie "Zaakvoerder", sinds 1 januari 2020 , gelezen worden als "Bestuurder".

(3)Op 1/1/2008 is de EG-classificatie van de Nacebelcodes gewijzigd. Public search toont zowel de bestaande activiteiten volgens de oude Nacebelcode 2003, geldig tot 31/12/2007, als de nieuwe code (en omschrijving) 2008, geldig vanaf 1/1/2008. Het betreft dus een louter administratieve conversie en geen wijziging van de activiteiten van de entiteit of de vestigingseenheid.


Naar boven   Terug