shadow
 

Gegevens van de geregistreerde entiteit

Algemeen

Ondernemingsnummer:0729.749.707
Status:Actief
Rechtstoestand: Normale toestand
Sinds 3 juli 2019
Begindatum:3 juli 2019
Naam:SILLY BELGIUM
Naam in het Frans, sinds 26 juni 2019
Adres van de zetel: Dieleghemse Steenweg 35
1090 Jette
Sinds 26 juni 2019
Telefoonnummer:
02/425.82.99 Sinds 26 juni 2019
Faxnummer: Geen gegevens opgenomen in KBO.
E-mail: Geen gegevens opgenomen in KBO.
Webadres: Geen gegevens opgenomen in KBO.
Type entiteit: Rechtspersoon
Rechtsvorm: Naamloze vennootschap
Sinds 26 juni 2019
Aantal vestigingseenheden (VE): 1  Gegevens en activiteiten per VE
 
 

Functies

Bestuurder Sempo ,  Sylvie  Sinds 26 juni 2019
Bestuurder Vacca ,  Philippe  Sinds 26 juni 2019
 
 

Ondernemersvaardigheden - ambulant - kermisuitbater

Basiskennis bedrijfsbeheer
Sinds 20 september 2019
 
 
 

Hoedanigheden

Werkgever RSZ
Sinds 1 augustus 2019
Onderworpen aan btw
Sinds 1 juli 2019
Inschrijvingsplichtige onderneming
Sinds 20 september 2019
 
 

Toelatingen

Basiskennis van het bedrijfsbeheer
Sinds 20 september 2019
 
 

Btw-activiteiten Nacebelcode versie 2008(1)

Btw 2008  10.712  -  Ambachtelijke vervaardiging van brood en van vers banketbakkerswerk
Sinds 1 juli 2019
Btw 2008  10.720  -  Vervaardiging van beschuit en biscuit en van ander houdbaar banketbakkerswerk
Sinds 1 juli 2019
Btw 2008  10.820  -  Vervaardiging van cacao, chocolade en suikerwerk
Sinds 1 juli 2019
 
 

RSZ-activiteiten Nacebelcode versie 2008(1)

RSZ2008  10.820 -  Vervaardiging van cacao, chocolade en suikerwerk
Sinds 1 augustus 2019
 
 

Financiële gegevens

Kapitaal 62.000,00 EUR
Jaarvergadering mei
Einddatum boekjaar 31 december
 
 

Linken tussen entiteiten

Geen gegevens opgenomen in KBO.
 
 

Externe links

Publicaties in het Belgisch Staatsblad
Publicaties van de jaarrekeningen bij de NBB
Databank van statuten en vertegenwoordigingsbevoegdheden (notariële akten)
Werkgeversrepertorium

(1)Op 1/1/2008 is de EG-classificatie van de Nacebelcodes gewijzigd. Public search toont zowel de bestaande activiteiten volgens de oude Nacebelcode 2003, geldig tot 31/12/2007, als de nieuwe code (en omschrijving) 2008, geldig vanaf 1/1/2008. Het betreft dus een louter administratieve conversie en geen wijziging van de activiteiten van de entiteit of de vestigingseenheid.


Naar boven   Terug