shadow
 

Gegevens van de geregistreerde entiteit

Algemeen

Ondernemingsnummer:0730.596.971
Status:Actief
Rechtstoestand: Normale toestand
Sinds 11 juli 2019
Begindatum:11 juli 2019
Naam:CABINET DENTAIRE DU PETIT BAULERS
Naam in het Frans, sinds 11 juli 2019
Afkorting: C.D.D.P.B
Naam in het Frans, sinds 11 juli 2019
Adres van de zetel: Rue de Varsovie 39
1400 Nivelles
Sinds 11 juli 2019
Telefoonnummer:
+32478528734 Sinds 11 juli 2019
+3267443222 Sinds 11 juli 2019
Faxnummer: Geen gegevens opgenomen in KBO.
E-mail:
flo2121@yahoo.frSinds 11 juli 2019
Webadres: Geen gegevens opgenomen in KBO.
Type entiteit: Rechtspersoon
Rechtsvorm: Besloten Vennootschap
Sinds 11 juli 2019
Aantal vestigingseenheden (VE): 1  Gegevens en activiteiten per VE
 
 

Functies

Bestuurder Rousseau ,  Florence  Sinds 11 juli 2019
 
 

Ondernemersvaardigheden - ambulant - kermisuitbater

Geen gegevens opgenomen in KBO.
 
 

Hoedanigheden

Onderworpen aan btw
Sinds 1 januari 2022
Inschrijvingsplichtige onderneming
Sinds 15 juli 2019
 
 

Toelatingen

Geen gegevens opgenomen in KBO.
 
 

Btw-activiteiten Nacebelcode versie 2008(1)

Btw 2008  86.230  -  Tandartspraktijken
Sinds 1 januari 2022
 
 

Financiële gegevens

Jaarvergadering juni
Einddatum boekjaar 31 december
Begindatum uitzonderlijk boekjaar11 juli 2019
Einddatum uitzonderlijk boekjaar31 december 2019
 
 

Linken tussen entiteiten

Geen gegevens opgenomen in KBO.
 
 

Externe links

Publicaties in het Belgisch Staatsblad
Publicaties van de jaarrekeningen bij de NBB
Databank van statuten en vertegenwoordigingsbevoegdheden (notariële akten)

(1)Op 1/1/2008 is de EG-classificatie van de Nacebelcodes gewijzigd. Public search toont zowel de bestaande activiteiten volgens de oude Nacebelcode 2003, geldig tot 31/12/2007, als de nieuwe code (en omschrijving) 2008, geldig vanaf 1/1/2008. Het betreft dus een louter administratieve conversie en geen wijziging van de activiteiten van de entiteit of de vestigingseenheid.


Naar boven   Terug