shadow
 

Gegevens van de geregistreerde entiteit

Algemeen

Ondernemingsnummer:0741.861.146
Status:Actief
Rechtstoestand: Normale toestand
Sinds 22 januari 2020
Begindatum:22 januari 2020
Naam:TM DENTAL
Naam in het Frans, sinds 22 januari 2020
Adres van de zetel: Rue de Leuze 9B
7950 Chièvres
Sinds 22 januari 2020
Telefoonnummer: Geen gegevens opgenomen in KBO.
Faxnummer: Geen gegevens opgenomen in KBO.
E-mail:
marchand.tibo@gmail.comSinds 22 januari 2020
marchand.tibo@gmail.comSinds 30 januari 2020
Webadres:
tmdental.be Sinds 22 januari 2020
Type entiteit: Rechtspersoon
Rechtsvorm: Besloten Vennootschap
Sinds 22 januari 2020
Aantal vestigingseenheden (VE): 1  Gegevens en activiteiten per VE
 
 

Functies

Bestuurder Marchand ,  Thibaut  Sinds 22 januari 2020
 
 

Ondernemersvaardigheden - ambulant - kermisuitbater

Basiskennis bedrijfsbeheer
Sinds 30 januari 2020
 
 
 

Hoedanigheden

Werkgever RSZ
Sinds 1 februari 2020
Onderworpen aan btw
Sinds 1 februari 2020
Inschrijvingsplichtige onderneming
Sinds 30 januari 2020
 
 

Toelatingen

Basiskennis van het bedrijfsbeheer
Sinds 30 januari 2020
 
 

Btw-activiteiten Nacebelcode versie 2008(1)

Btw 2008  32.500  -  Vervaardiging van medische en tandheelkundige instrumenten en benodigdheden
Sinds 22 januari 2020
 
 

RSZ-activiteiten Nacebelcode versie 2008(1)

RSZ2008  32.500 -  Vervaardiging van medische en tandheelkundige instrumenten en benodigdheden
Sinds 1 februari 2020
 
 

Financiële gegevens

Jaarvergadering juni
Einddatum boekjaar 31 december
Begindatum uitzonderlijk boekjaar22 januari 2020
Einddatum uitzonderlijk boekjaar31 december 2020
 
 

Linken tussen entiteiten

Geen gegevens opgenomen in KBO.
 
 

Externe links

Publicaties in het Belgisch Staatsblad
Publicaties van de jaarrekeningen bij de NBB
Databank van statuten en vertegenwoordigingsbevoegdheden (notariële akten)
Werkgeversrepertorium

(1)Op 1/1/2008 is de EG-classificatie van de Nacebelcodes gewijzigd. Public search toont zowel de bestaande activiteiten volgens de oude Nacebelcode 2003, geldig tot 31/12/2007, als de nieuwe code (en omschrijving) 2008, geldig vanaf 1/1/2008. Het betreft dus een louter administratieve conversie en geen wijziging van de activiteiten van de entiteit of de vestigingseenheid.


Naar boven   Terug