shadow
 

Gegevens van de geregistreerde entiteit

Algemeen

Ondernemingsnummer:0747.668.278
Status:Actief
Rechtstoestand: Normale toestand
Sinds 27 mei 2020
Begindatum:27 mei 2020
Naam:PINE HILLS
Naam in het Frans, sinds 27 mei 2020
Adres van de zetel: Rue du Pairay 155
4100 Seraing
Sinds 27 mei 2020
Telefoonnummer: Geen gegevens opgenomen in KBO.
Faxnummer: Geen gegevens opgenomen in KBO.
E-mail: Geen gegevens opgenomen in KBO.
Webadres: Geen gegevens opgenomen in KBO.
Type entiteit: Rechtspersoon
Rechtsvorm: Besloten Vennootschap
Sinds 27 mei 2020
Aantal vestigingseenheden (VE): 2  Lijst VE - Gegevens en activiteiten per VE
 
 

Functies

Bestuurder Khan ,  Asad  Sinds 27 mei 2020
Gedelegeerd bestuurder Khan ,  Asad  Sinds 27 mei 2020
 
 

Ondernemersvaardigheden - ambulant - kermisuitbater

Basiskennis bedrijfsbeheer
Sinds 10 juni 2020
 
 
 

Hoedanigheden

Werkgever RSZ
Sinds 17 juli 2020
Onderworpen aan btw
Sinds 1 juni 2020
Inschrijvingsplichtige onderneming
Sinds 10 juni 2020
 
 

Toelatingen

Basiskennis van het bedrijfsbeheer
Sinds 10 juni 2020
 
 

Btw-activiteiten Nacebelcode versie 2008(1)

Btw 2008  47.620  -  Detailhandel in kranten en kantoorbehoeften in gespecialiseerde winkels
Sinds 1 juni 2020
Btw 2008  47.115  -  Detailhandel in niet-gespecialiseerde winkels waarbij voedings- en genotmiddelen overheersen (verkoopsoppervlakte = 2500 m²)
Sinds 1 juni 2020
 
 

RSZ-activiteiten Nacebelcode versie 2008(1)

RSZ2008  47.112 -  Detailhandel in niet-gespecialiseerde winkels waarbij voedings- en genotmiddelen overheersen (verkoopsoppervlakte < 100 m²)
Sinds 17 juli 2020
 
 

Financiële gegevens

Jaarvergadering juni
Einddatum boekjaar 31 december
Begindatum uitzonderlijk boekjaar27 mei 2020
Einddatum uitzonderlijk boekjaar31 december 2020
 
 

Linken tussen entiteiten

Geen gegevens opgenomen in KBO.
 
 

Externe links

Publicaties in het Belgisch Staatsblad
Publicaties van de jaarrekeningen bij de NBB
Databank van statuten en vertegenwoordigingsbevoegdheden (notariële akten)
Werkgeversrepertorium

(1)Op 1/1/2008 is de EG-classificatie van de Nacebelcodes gewijzigd. Public search toont zowel de bestaande activiteiten volgens de oude Nacebelcode 2003, geldig tot 31/12/2007, als de nieuwe code (en omschrijving) 2008, geldig vanaf 1/1/2008. Het betreft dus een louter administratieve conversie en geen wijziging van de activiteiten van de entiteit of de vestigingseenheid.


Naar boven   Terug