shadow
 

Gegevens van de geregistreerde entiteit

Algemeen

Ondernemingsnummer:0756.832.305
Status:Actief
Rechtstoestand: Normale toestand
Sinds 21 oktober 2020
Begindatum:21 oktober 2020
Naam:LyBo-Line
Naam in het Nederlands, sinds 19 oktober 2020
Adres van de zetel: Hansevelde 72 Stratenplan
9240 Zele
Sinds 19 oktober 2020
Telefoonnummer: Geen gegevens opgenomen in KBO.
Faxnummer: Geen gegevens opgenomen in KBO.
E-mail: Geen gegevens opgenomen in KBO.
Webadres: Geen gegevens opgenomen in KBO.
Type entiteit: Rechtspersoon
Rechtsvorm: Besloten Vennootschap
Sinds 19 oktober 2020
Aantal vestigingseenheden (VE): 1  Gegevens en activiteiten per VE
 
 

Functies

Bestuurder Bontinck ,  Lynn  Sinds 19 oktober 2020
 
 

Ondernemersvaardigheden - ambulant - kermisuitbater

Geen gegevens opgenomen in KBO.
 
 

Hoedanigheden

Onderworpen aan btw
Sinds 21 oktober 2020
Inschrijvingsplichtige onderneming
Sinds 3 november 2020
 
 

Toelatingen

Geen gegevens opgenomen in KBO.
 
 

BTW-activiteiten Nacebelcode versie 2008(1)

BTW 2008  49.410  -  Goederenvervoer over de weg, m.u.v. verhuisbedrijven
Sinds 21 oktober 2020
BTW 2008  42.990  -  Bouw van andere civieltechnische werken, n.e.g.
Sinds 21 oktober 2020
BTW 2008  50.200  -  Goederenvervoer over zee- en kustwateren
Sinds 21 oktober 2020
BTW 2008  50.400  -  Goederenvervoer over binnenwateren
Sinds 21 oktober 2020
BTW 2008  51.210  -  Goederenvervoer door de lucht
Sinds 21 oktober 2020
BTW 2008  52.249  -  Overige vrachtbehandeling, exclusief in zeehavens
Sinds 21 oktober 2020
 
 

Financiële gegevens

Jaarvergadering maart
Einddatum boekjaar 30 september
Begindatum uitzonderlijk boekjaar19 oktober 2020
Einddatum uitzonderlijk boekjaar30 september 2021
 
 

Linken tussen entiteiten

Geen gegevens opgenomen in KBO.
 
 

Externe links

Publicaties in het Belgisch Staatsblad
Publicaties van de jaarrekeningen bij de NBB
Statutendatabank en vertegenwoordigingsbevoegdheden (notariële akten) - COSTA

(1)Op 1/1/2008 is de EG-classificatie van de Nacebelcodes gewijzigd. Public search toont zowel de bestaande activiteiten volgens de oude Nacebelcode 2003, geldig tot 31/12/2007, als de nieuwe code (en omschrijving) 2008, geldig vanaf 1/1/2008. Het betreft dus een louter administratieve conversie en geen wijziging van de activiteiten van de entiteit of de vestigingseenheid.


Naar boven   Terug