shadow
 

Gegevens van de geregistreerde entiteit

Algemeen

Ondernemingsnummer:0756.852.396
Status:Actief
Rechtstoestand: Normale toestand
Sinds 21 oktober 2020
Begindatum:21 oktober 2020
Naam:SIG-NATURE
Naam in het Nederlands, sinds 19 oktober 2020
Adres van de zetel: Zuidlaan 201 Stratenplan
9230 Wetteren
Sinds 19 oktober 2020
Telefoonnummer: Geen gegevens opgenomen in KBO.
Faxnummer: Geen gegevens opgenomen in KBO.
E-mail:
info@sig-nature.beSinds 19 oktober 2020
Webadres:
sig-nature.be Sinds 19 oktober 2020
Type entiteit: Rechtspersoon
Rechtsvorm: Besloten Vennootschap
Sinds 19 oktober 2020
Aantal vestigingseenheden (VE): 1  Gegevens en activiteiten per VE
 
 

Functies

Bestuurder Meganck ,  Tom  Sinds 19 oktober 2020
Bestuurder Mortier ,  Geert  Sinds 19 oktober 2020
 
 

Ondernemersvaardigheden - ambulant - kermisuitbater

Geen gegevens opgenomen in KBO.
 
 

Hoedanigheden

Onderworpen aan btw
Sinds 21 oktober 2020
Inschrijvingsplichtige onderneming
Sinds 27 oktober 2020
 
 

Toelatingen

Geen gegevens opgenomen in KBO.
 
 

BTW-activiteiten Nacebelcode versie 2008(1)

BTW 2008  01.191  -  Teelt van bloemen
Sinds 21 oktober 2020
BTW 2008  01.301  -  Boomkwekerijen, m.u.v. bosboomkwekerijen
Sinds 21 oktober 2020
BTW 2008  01.309  -  Overige plantenvermeerdering
Sinds 21 oktober 2020
 
 

Financiële gegevens

Jaarvergadering maart
Einddatum boekjaar 30 september
Begindatum uitzonderlijk boekjaar21 oktober 2020
Einddatum uitzonderlijk boekjaar30 september 2021
 
 

Linken tussen entiteiten

Geen gegevens opgenomen in KBO.
 
 

Externe links

Publicaties in het Belgisch Staatsblad
Publicaties van de jaarrekeningen bij de NBB
Statutendatabank en vertegenwoordigingsbevoegdheden (notariële akten) - COSTA

(1)Op 1/1/2008 is de EG-classificatie van de Nacebelcodes gewijzigd. Public search toont zowel de bestaande activiteiten volgens de oude Nacebelcode 2003, geldig tot 31/12/2007, als de nieuwe code (en omschrijving) 2008, geldig vanaf 1/1/2008. Het betreft dus een louter administratieve conversie en geen wijziging van de activiteiten van de entiteit of de vestigingseenheid.


Naar boven   Terug