shadow
 

Gegevens van de geregistreerde entiteit

Algemeen

Ondernemingsnummer:0756.932.768
Status:Actief
Rechtstoestand: Normale toestand
Sinds 23 oktober 2020
Begindatum:23 oktober 2020
Naam:NAPOLI 1926
Naam in het Frans, sinds 23 oktober 2020
Adres van de zetel: Washingtonstraat 173 Stratenplan
1050 Elsene
Sinds 23 oktober 2020
Telefoonnummer: Geen gegevens opgenomen in KBO.
Faxnummer: Geen gegevens opgenomen in KBO.
E-mail: Geen gegevens opgenomen in KBO.
Webadres: Geen gegevens opgenomen in KBO.
Type entiteit: Rechtspersoon
Rechtsvorm: Besloten Vennootschap
Sinds 23 oktober 2020
Aantal vestigingseenheden (VE): 1  Gegevens en activiteiten per VE
 
 

Functies

Bestuurder Houyet ,  Grégoire  Sinds 23 oktober 2020
Persoon belast met dagelijks bestuur Houyet ,  Grégoire  Sinds 23 oktober 2020
 
 

Ondernemersvaardigheden - ambulant - kermisuitbater

Basiskennis bedrijfsbeheer
Sinds 24 november 2020
 
 
 

Hoedanigheden

Onderworpen aan btw
Sinds 1 november 2020
Inschrijvingsplichtige onderneming
Sinds 30 november 2020
 
 

Toelatingen

Basiskennis van het bedrijfsbeheer
Sinds 24 november 2020
 
 

BTW-activiteiten Nacebelcode versie 2008(1)

BTW 2008  70.220  -  Overige adviesbureaus op het gebied van bedrijfsbeheer; adviesbureaus op het gebied van bedrijfsvoering
Sinds 23 oktober 2020
BTW 2008  18.130  -  Prepress- en premediadiensten
Sinds 23 oktober 2020
BTW 2008  71.112  -  Interieurarchitecten
Sinds 23 oktober 2020
BTW 2008  71.121  -  Ingenieurs en aanverwante technische adviseurs, exclusief landmeters
Sinds 23 oktober 2020
 
 

Financiële gegevens

Jaarvergadering oktober
Einddatum boekjaar 30 april
Begindatum uitzonderlijk boekjaar22 oktober 2020
Einddatum uitzonderlijk boekjaar30 april 2022
 
 

Linken tussen entiteiten

Geen gegevens opgenomen in KBO.
 
 

Externe links

Publicaties in het Belgisch Staatsblad
Publicaties van de jaarrekeningen bij de NBB
Statutendatabank en vertegenwoordigingsbevoegdheden (notariële akten) - COSTA

(1)Op 1/1/2008 is de EG-classificatie van de Nacebelcodes gewijzigd. Public search toont zowel de bestaande activiteiten volgens de oude Nacebelcode 2003, geldig tot 31/12/2007, als de nieuwe code (en omschrijving) 2008, geldig vanaf 1/1/2008. Het betreft dus een louter administratieve conversie en geen wijziging van de activiteiten van de entiteit of de vestigingseenheid.


Naar boven   Terug