shadow
 

Gegevens van de geregistreerde entiteit

Algemeen

Ondernemingsnummer:0757.976.014
Status:Actief
Rechtstoestand: Normale toestand
Sinds 10 november 2020
Begindatum:10 november 2020
Naam:LOUYET AUTOMOTIVE SOUTH
Naam in het Frans, sinds 10 november 2020
Afkorting: LOUYET AMS
Naam in het Frans, sinds 10 november 2020
Adres van de zetel: Rue de Mons 80
6000 Charleroi
Sinds 10 november 2020
Telefoonnummer: Geen gegevens opgenomen in KBO.
Faxnummer: Geen gegevens opgenomen in KBO.
E-mail: Geen gegevens opgenomen in KBO.
Webadres: Geen gegevens opgenomen in KBO.
Type entiteit: Rechtspersoon
Rechtsvorm: Naamloze vennootschap
Sinds 10 november 2020
Aantal vestigingseenheden (VE): 5  Lijst VE - Gegevens en activiteiten per VE
 
 

Functies

Bestuurder 0471.397.135   Sinds 10 november 2020
Bestuurder 0719.567.972   Sinds 10 november 2020
Vaste vertegenwoordiger Louyet ,  Léon  (0471.397.135)   Sinds 10 november 2020
Vaste vertegenwoordiger Louyet ,  Laurent  (0719.567.972)   Sinds 10 november 2020
Persoon belast met dagelijks bestuur 0719.567.972   Sinds 10 november 2020
 
 

Ondernemersvaardigheden - ambulant - kermisuitbater

Basiskennis bedrijfsbeheer
Sinds 10 november 2020
 
Vrijstelling niet - KMO
Sinds 21 mei 2024
Vrijstelling
Sinds 21 mei 2024
Motorvoertuigen intersectoraal
Sinds 10 november 2020
 
Motorvoertuigen tot 3,5 ton
Sinds 10 november 2020
 
Motorvoertuigen boven 3,5 ton
Sinds 10 november 2020
 
 
 

Hoedanigheden

Werkgever RSZ
Sinds 1 januari 2021
Onderworpen aan btw
Sinds 10 november 2020
Inschrijvingsplichtige onderneming
Sinds 19 november 2020
 
 

Toelatingen

Intersectorale beroepsbekwaamheid motorvoertuigen
Sinds 10 november 2020
Beroepsbekwaamheid motorvoertuigen tot 3,5 ton
Sinds 10 november 2020
Beroepsbekwaamheid motorvoertuigen boven 3,5 ton
Sinds 10 november 2020
Basiskennis van het bedrijfsbeheer
Sinds 10 november 2020
 
 

Btw-activiteiten Nacebelcode versie 2008(1)

Btw 2008  45.113  -  Detailhandel in auto's en lichte bestelwagens (= 3,5 ton)
Sinds 10 november 2020
Btw 2008  45.201  -  Algemeen onderhoud en reparatie van auto's en lichte bestelwagens (= 3,5 ton)
Sinds 10 november 2020
Btw 2008  45.402  -  Detailhandel in en onderhoud en reparatie van motorfietsen en delen en toebehoren van motorfietsen
Sinds 20 november 2020
 
 

RSZ-activiteiten Nacebelcode versie 2008(1)

RSZ2008  45.201 -  Algemeen onderhoud en reparatie van auto's en lichte bestelwagens (= 3,5 ton)
Sinds 1 januari 2021
 
 

Financiële gegevens

Kapitaal 4.608.236,00 EUR
Jaarvergadering maart
Einddatum boekjaar 30 september
Begindatum uitzonderlijk boekjaar10 november 2020
Einddatum uitzonderlijk boekjaar30 september 2021
 
 

Linken tussen entiteiten

Geen gegevens opgenomen in KBO.
 
 

Externe links

Publicaties in het Belgisch Staatsblad
Publicaties van de jaarrekeningen bij de NBB
Databank van statuten en vertegenwoordigingsbevoegdheden (notariële akten)
Werkgeversrepertorium

(1)Op 1/1/2008 is de EG-classificatie van de Nacebelcodes gewijzigd. Public search toont zowel de bestaande activiteiten volgens de oude Nacebelcode 2003, geldig tot 31/12/2007, als de nieuwe code (en omschrijving) 2008, geldig vanaf 1/1/2008. Het betreft dus een louter administratieve conversie en geen wijziging van de activiteiten van de entiteit of de vestigingseenheid.


Naar boven   Terug