shadow
 

Gegevens van de geregistreerde entiteit

Algemeen

Ondernemingsnummer:0764.553.010
Status:Actief
Rechtstoestand: Normale toestand
Sinds 2 maart 2021
Begindatum:2 maart 2021
Naam:Sereniteeth
Naam in het Frans, sinds 2 maart 2021
Adres van de zetel: Chemin des Carriers(S.-R.-G.) 57
1370 Jodoigne
Sinds 1 augustus 2022
Telefoonnummer:
+32494120979 Sinds 2 maart 2021
Faxnummer: Geen gegevens opgenomen in KBO.
E-mail:
egoffelli@gmail.comSinds 2 maart 2021
Webadres: Geen gegevens opgenomen in KBO.
Type entiteit: Rechtspersoon
Rechtsvorm: Besloten Vennootschap
Sinds 2 maart 2021
Aantal vestigingseenheden (VE): 1  Gegevens en activiteiten per VE
 
 

Functies

Bestuurder Goffelli ,  Estelle  Sinds 2 maart 2021
 
 

Ondernemersvaardigheden - ambulant - kermisuitbater

Geen gegevens opgenomen in KBO.
 
 

Hoedanigheden

Onderworpen aan btw
Sinds 31 januari 2022
Inschrijvingsplichtige onderneming
Sinds 15 maart 2021
 
 

Toelatingen

Geen gegevens opgenomen in KBO.
 
 

Btw-activiteiten Nacebelcode versie 2008(1)

Btw 2008  86.230  -  Tandartspraktijken
Sinds 31 januari 2022
 
 

Financiële gegevens

Jaarvergadering mei
Einddatum boekjaar 31 december
Begindatum uitzonderlijk boekjaar1 maart 2021
Einddatum uitzonderlijk boekjaar31 december 2021
 
 

Linken tussen entiteiten

Geen gegevens opgenomen in KBO.
 
 

Externe links

Publicaties in het Belgisch Staatsblad
Publicaties van de jaarrekeningen bij de NBB
Databank van statuten en vertegenwoordigingsbevoegdheden (notariële akten)

(1)Op 1/1/2008 is de EG-classificatie van de Nacebelcodes gewijzigd. Public search toont zowel de bestaande activiteiten volgens de oude Nacebelcode 2003, geldig tot 31/12/2007, als de nieuwe code (en omschrijving) 2008, geldig vanaf 1/1/2008. Het betreft dus een louter administratieve conversie en geen wijziging van de activiteiten van de entiteit of de vestigingseenheid.


Naar boven   Terug