shadow
 

Gegevens van de geregistreerde entiteit

Algemeen

Ondernemingsnummer:0775.480.653
Status:Actief
Rechtstoestand: Normale toestand
Sinds 7 oktober 2021
Begindatum:7 oktober 2021
Naam:studio Stan Van Steendam
Naam in het Nederlands, sinds 7 oktober 2021
Adres van de zetel: Varkensmarkt 30 Stratenplan  bus B0G3
1000 Brussel
Sinds 7 oktober 2021
Telefoonnummer: Geen gegevens opgenomen in KBO.
Faxnummer: Geen gegevens opgenomen in KBO.
E-mail: Geen gegevens opgenomen in KBO.
Webadres: Geen gegevens opgenomen in KBO.
Type entiteit: Rechtspersoon
Rechtsvorm: Commanditaire vennootschap
Sinds 7 oktober 2021
Aantal vestigingseenheden (VE): 1  Gegevens en activiteiten per VE
 
 

Functies

Zaakvoerder Van Steendam ,  Stan  Sinds 7 oktober 2021
 
 

Beroepsbekwaamheden en basiskennis bedrijfsbeheer

Basiskennis bedrijfsbeheer
Sinds 25 oktober 2021
 
 
 

Hoedanigheden

Onderworpen aan BTW
Sinds 7 oktober 2021
Inschrijvingsplichtige onderneming
Sinds 25 oktober 2021
 
 

Toelatingen

Basiskennis van het bedrijfsbeheer
Sinds 25 oktober 2021
 
 

BTW-activiteiten Nacebelcode versie 2008(1)

BTW 2008  90.031  -  Scheppende kunsten, m.u.v. ondersteunende diensten
Sinds 7 oktober 2021
BTW 2008  47.787  -  Detailhandel in nieuwe kunstvoorwerpen in gespecialiseerde winkels
Sinds 7 oktober 2021
BTW 2008  74.103  -  Activiteiten van grafische designers
Sinds 7 oktober 2021
BTW 2008  90.032  -  Ondersteunende activiteiten voor scheppende kunsten
Sinds 7 oktober 2021
BTW 2008  90.042  -  Exploitatie van culturele centra en multifunctionele zalen ten behoeve van culturele activiteiten
Sinds 7 oktober 2021
 
 

Financiële gegevens

Jaarvergadering maart
Einddatum boekjaar 30 september
 
 

Linken tussen entiteiten

Geen gegevens opgenomen in KBO.
 
 

Externe links

Publicaties in het Belgisch Staatsblad
Publicaties van de jaarrekeningen bij de NBB

(1)Op 1/1/2008 is de EG-classificatie van de Nacebelcodes gewijzigd. Public search toont zowel de bestaande activiteiten volgens de oude Nacebelcode 2003, geldig tot 31/12/2007, als de nieuwe code (en omschrijving) 2008, geldig vanaf 1/1/2008. Het betreft dus een louter administratieve conversie en geen wijziging van de activiteiten van de entiteit of de vestigingseenheid.


Naar boven   Terug