shadow
 

Gegevens van de geregistreerde entiteit

Algemeen

Ondernemingsnummer:0775.510.248
Status:Actief
Rechtstoestand: Normale toestand
Sinds 8 oktober 2021
Begindatum:8 oktober 2021
Naam:TTS MANAGEMENT
Naam in het Nederlands, sinds 8 oktober 2021
TTS MANAGEMENT
Naam in het Frans, sinds 8 oktober 2021
Adres van de zetel: Gemslaan 19 Stratenplan
3090 Overijse
Sinds 8 oktober 2021
Telefoonnummer:
+32476239501 Sinds 8 oktober 2021
Faxnummer: Geen gegevens opgenomen in KBO.
E-mail:
tanguy.tserstevens@outlook.comSinds 8 oktober 2021
Webadres: Geen gegevens opgenomen in KBO.
Type entiteit: Rechtspersoon
Rechtsvorm: Besloten Vennootschap
Sinds 8 oktober 2021
Aantal vestigingseenheden (VE): 1  Gegevens en activiteiten per VE
 
 

Functies

Bestuurder t'Serstevens ,  Tanguy  Sinds 8 oktober 2021
 
 

Beroepsbekwaamheden en basiskennis bedrijfsbeheer

Geen gegevens opgenomen in KBO.
 
 

Hoedanigheden

Onderworpen aan BTW
Sinds 1 november 2021
Inschrijvingsplichtige onderneming
Sinds 8 oktober 2021
 
 

Toelatingen

Geen gegevens opgenomen in KBO.
 
 

BTW-activiteiten Nacebelcode versie 2008(1)

BTW 2008  69.202  -  Boekhouders en boekhouders-fiscalisten
Sinds 8 oktober 2021
 
 

Financiële gegevens

Jaarvergadering mei
Einddatum boekjaar 31 december
Begindatum uitzonderlijk boekjaar8 oktober 2021
Einddatum uitzonderlijk boekjaar31 oktober 2021
 
 

Linken tussen entiteiten

Geen gegevens opgenomen in KBO.
 
 

Externe links

Publicaties in het Belgisch Staatsblad
Publicaties van de jaarrekeningen bij de NBB

(1)Op 1/1/2008 is de EG-classificatie van de Nacebelcodes gewijzigd. Public search toont zowel de bestaande activiteiten volgens de oude Nacebelcode 2003, geldig tot 31/12/2007, als de nieuwe code (en omschrijving) 2008, geldig vanaf 1/1/2008. Het betreft dus een louter administratieve conversie en geen wijziging van de activiteiten van de entiteit of de vestigingseenheid.


Naar boven   Terug