shadow
 

Gegevens van de geregistreerde entiteit

Algemeen

Ondernemingsnummer:0775.511.733
Status:Actief
Rechtstoestand: Normale toestand
Sinds 8 oktober 2021
Begindatum:8 oktober 2021
Naam:Work-Out
Naam in het Nederlands, sinds 8 oktober 2021
Adres van de zetel: Adolf Baeyensstraat 79 Stratenplan
9040 Gent
Sinds 8 oktober 2021
Telefoonnummer: Geen gegevens opgenomen in KBO.
Faxnummer: Geen gegevens opgenomen in KBO.
E-mail: Geen gegevens opgenomen in KBO.
Webadres: Geen gegevens opgenomen in KBO.
Type entiteit: Rechtspersoon
Rechtsvorm: Besloten Vennootschap
Sinds 8 oktober 2021
Aantal vestigingseenheden (VE): 1  Gegevens en activiteiten per VE
 
 

Functies

Bestuurder Asan ,  Ahmed  Sinds 8 oktober 2021
 
 

Beroepsbekwaamheden en basiskennis bedrijfsbeheer

Geen gegevens opgenomen in KBO.
 
 

Hoedanigheden

Werkgever RSZ
Sinds 25 oktober 2021
Onderworpen aan BTW
Sinds 8 oktober 2021
Inschrijvingsplichtige onderneming
Sinds 11 oktober 2021
 
 

Toelatingen

Geen gegevens opgenomen in KBO.
 
 

BTW-activiteiten Nacebelcode versie 2008(1)

BTW 2008  10.110  -  Verwerking en conservering van vlees, exclusief vlees van gevogelte
Sinds 8 oktober 2021
BTW 2008  10.120  -  Verwerking en conservering van gevogelte
Sinds 8 oktober 2021
BTW 2008  10.391  -  Verwerking en conservering van groenten, exclusief productie van diepgevroren groenten
Sinds 8 oktober 2021
BTW 2008  10.392  -  Verwerking en conservering van fruit, exclusief productie van diepgevroren fruit
Sinds 8 oktober 2021
BTW 2008  82.920  -  Verpakkingsbedrijven
Sinds 8 oktober 2021
 
 

RSZ-activiteiten Nacebelcode versie 2008(1)

RSZ2008  82.920 -  Verpakkingsbedrijven
Sinds 25 oktober 2021
 
 

Financiële gegevens

Jaarvergadering juni
Einddatum boekjaar 31 december
Begindatum uitzonderlijk boekjaar30 september 2021
Einddatum uitzonderlijk boekjaar31 december 2022
 
 

Linken tussen entiteiten

Geen gegevens opgenomen in KBO.
 
 

Externe links

Publicaties in het Belgisch Staatsblad
Publicaties van de jaarrekeningen bij de NBB
Werkgeversrepertorium

(1)Op 1/1/2008 is de EG-classificatie van de Nacebelcodes gewijzigd. Public search toont zowel de bestaande activiteiten volgens de oude Nacebelcode 2003, geldig tot 31/12/2007, als de nieuwe code (en omschrijving) 2008, geldig vanaf 1/1/2008. Het betreft dus een louter administratieve conversie en geen wijziging van de activiteiten van de entiteit of de vestigingseenheid.


Naar boven   Terug