shadow
 

Gegevens van de geregistreerde entiteit

Algemeen

Ondernemingsnummer:0775.535.685
Status:Actief
Rechtstoestand: Normale toestand
Sinds 8 oktober 2021
Begindatum:8 oktober 2021
Naam:Van Camp Björn
Naam in het Nederlands, sinds 8 oktober 2021
Adres van de zetel: Molenstraat 16 Stratenplan  bus 1
2520 Ranst
Sinds 8 oktober 2021
Telefoonnummer: Geen gegevens opgenomen in KBO.
Faxnummer: Geen gegevens opgenomen in KBO.
E-mail:
bjorn2955@hotmail.comSinds 8 oktober 2021
Webadres: Geen gegevens opgenomen in KBO.
Type entiteit: Rechtspersoon
Rechtsvorm: Commanditaire vennootschap
Sinds 8 oktober 2021
Aantal vestigingseenheden (VE): 1  Gegevens en activiteiten per VE
 
 

Functies

Zaakvoerder Van Camp ,  Björn  Sinds 8 oktober 2021
 
 

Beroepsbekwaamheden en basiskennis bedrijfsbeheer

Geen gegevens opgenomen in KBO.
 
 

Hoedanigheden

Onderworpen aan BTW
Sinds 8 oktober 2021
Inschrijvingsplichtige onderneming
Sinds 18 oktober 2021
 
 

Toelatingen

Geen gegevens opgenomen in KBO.
 
 

BTW-activiteiten Nacebelcode versie 2008(1)

BTW 2008  28.220  -  Vervaardiging van hijs-, hef- en transportwerktuigen
Sinds 8 oktober 2021
BTW 2008  33.140  -  Reparatie van elektrische apparatuur
Sinds 8 oktober 2021
BTW 2008  43.211  -  Elektrotechnische installatiewerken aan gebouwen
Sinds 8 oktober 2021
BTW 2008  43.299  -  Overige bouwinstallatie, n.e.g.
Sinds 8 oktober 2021
BTW 2008  46.140  -  Handelsbemiddeling in machines, apparaten en werktuigen voor de industrie en in schepen en luchtvaartuigen
Sinds 8 oktober 2021
BTW 2008  71.121  -  Ingenieurs en aanverwante technische adviseurs, exclusief landmeters
Sinds 8 oktober 2021
 
 

Financiële gegevens

Jaarvergadering juni
Einddatum boekjaar 31 december
 
 

Linken tussen entiteiten

Geen gegevens opgenomen in KBO.
 
 

Externe links

Publicaties in het Belgisch Staatsblad
Publicaties van de jaarrekeningen bij de NBB

(1)Op 1/1/2008 is de EG-classificatie van de Nacebelcodes gewijzigd. Public search toont zowel de bestaande activiteiten volgens de oude Nacebelcode 2003, geldig tot 31/12/2007, als de nieuwe code (en omschrijving) 2008, geldig vanaf 1/1/2008. Het betreft dus een louter administratieve conversie en geen wijziging van de activiteiten van de entiteit of de vestigingseenheid.


Naar boven   Terug