shadow
 

Gegevens van de geregistreerde entiteit

Algemeen

Ondernemingsnummer:0775.877.066
Status:Actief
Rechtstoestand: Normale toestand
Sinds 18 oktober 2021
Begindatum:18 oktober 2021
Naam:Cross Project Mons
Naam in het Frans, sinds 18 oktober 2021
Adres van de zetel: Rue de Clairvaux 40 Stratenplan  bus 102
1348 Ottignies-Louvain-la-Neuve
Sinds 18 oktober 2021
Telefoonnummer: Geen gegevens opgenomen in KBO.
Faxnummer: Geen gegevens opgenomen in KBO.
E-mail: Geen gegevens opgenomen in KBO.
Webadres: Geen gegevens opgenomen in KBO.
Type entiteit: Rechtspersoon
Rechtsvorm: Besloten Vennootschap
Sinds 18 oktober 2021
Aantal vestigingseenheden (VE): 1  Gegevens en activiteiten per VE
 
 

Functies

Bestuurder 0433.876.149   Sinds 18 oktober 2021
Vaste vertegenwoordiger Eckelmans ,  Guido  (0433.876.149)   Sinds 18 oktober 2021
 
 

Ondernemersvaardigheden - ambulant - kermisuitbater

Basiskennis bedrijfsbeheer
Sinds 27 oktober 2021
 
 
 

Hoedanigheden

Onderworpen aan BTW
Sinds 1 november 2021
Inschrijvingsplichtige onderneming
Sinds 27 oktober 2021
 
 

Toelatingen

Basiskennis van het bedrijfsbeheer
Sinds 27 oktober 2021
 
 

BTW-activiteiten Nacebelcode versie 2008(1)

BTW 2008  41.101  -  Ontwikkeling van residentiële bouwprojecten
Sinds 1 november 2021
BTW 2008  41.102  -  Ontwikkeling van niet-residentiële bouwprojecten
Sinds 1 november 2021
BTW 2008  42.990  -  Bouw van andere civieltechnische werken, n.e.g.
Sinds 1 november 2021
BTW 2008  68.100  -  Handel in eigen onroerend goed
Sinds 1 november 2021
 
 

Financiële gegevens

Jaarvergadering februari
Einddatum boekjaar 30 september
Begindatum uitzonderlijk boekjaar15 oktober 2021
Einddatum uitzonderlijk boekjaar30 september 2022
 
 

Linken tussen entiteiten

Geen gegevens opgenomen in KBO.
 
 

Externe links

Publicaties in het Belgisch Staatsblad
Publicaties van de jaarrekeningen bij de NBB

(1)Op 1/1/2008 is de EG-classificatie van de Nacebelcodes gewijzigd. Public search toont zowel de bestaande activiteiten volgens de oude Nacebelcode 2003, geldig tot 31/12/2007, als de nieuwe code (en omschrijving) 2008, geldig vanaf 1/1/2008. Het betreft dus een louter administratieve conversie en geen wijziging van de activiteiten van de entiteit of de vestigingseenheid.


Naar boven   Terug