shadow
 

Gegevens van de geregistreerde entiteit

Algemeen

Ondernemingsnummer:0777.777.771
Status:Actief
Rechtstoestand: Normale toestand
Sinds 26 november 2021
Begindatum:26 november 2021
Naam:MACHA DEVELOPPEMENT
Naam in het Frans, sinds 26 november 2021
Adres van de zetel: Avenue Claire 55
1410 Waterloo
Sinds 26 november 2021
Telefoonnummer:
+32484777526 Sinds 3 december 2021
Faxnummer: Geen gegevens opgenomen in KBO.
E-mail:
machadeveloppement@gmail.comSinds 3 december 2021
Webadres: Geen gegevens opgenomen in KBO.
Type entiteit: Rechtspersoon
Rechtsvorm: Besloten Vennootschap
Sinds 26 november 2021
Aantal vestigingseenheden (VE): 1  Gegevens en activiteiten per VE
 
 

Functies

Bestuurder Jabon ,  Hélène  Sinds 26 november 2021
 
 

Ondernemersvaardigheden - ambulant - kermisuitbater

Basiskennis bedrijfsbeheer
Sinds 3 december 2021
 
 
 

Hoedanigheden

Onderworpen aan btw
Sinds 3 december 2021
Inschrijvingsplichtige onderneming
Sinds 3 december 2021
 
 

Toelatingen

Basiskennis van het bedrijfsbeheer
Sinds 3 december 2021
 
 

Btw-activiteiten Nacebelcode versie 2008(1)

Btw 2008  74.909  -  Overige gespecialiseerde wetenschappelijke en technische activiteiten
Sinds 3 december 2021
Btw 2008  55.204  -  Gastenkamers
Sinds 3 december 2021
Btw 2008  68.100  -  Handel in eigen onroerend goed
Sinds 3 december 2021
Btw 2008  70.210  -  Adviesbureaus op het gebied van public relations en communicatie
Sinds 3 december 2021
Btw 2008  71.209  -  Overige technische testen en toetsen
Sinds 3 december 2021
Btw 2008  85.599  -  Overige vormen van onderwijs
Sinds 3 december 2021
 
 

Financiële gegevens

Jaarvergadering juni
Einddatum boekjaar 31 december
Begindatum uitzonderlijk boekjaar26 november 2021
Einddatum uitzonderlijk boekjaar31 december 2022
 
 

Linken tussen entiteiten

Geen gegevens opgenomen in KBO.
 
 

Externe links

Publicaties in het Belgisch Staatsblad
Publicaties van de jaarrekeningen bij de NBB
Databank van statuten en vertegenwoordigingsbevoegdheden (notariële akten)

(1)Op 1/1/2008 is de EG-classificatie van de Nacebelcodes gewijzigd. Public search toont zowel de bestaande activiteiten volgens de oude Nacebelcode 2003, geldig tot 31/12/2007, als de nieuwe code (en omschrijving) 2008, geldig vanaf 1/1/2008. Het betreft dus een louter administratieve conversie en geen wijziging van de activiteiten van de entiteit of de vestigingseenheid.


Naar boven   Terug