shadow
 

Gegevens van de geregistreerde entiteit

Algemeen

Ondernemingsnummer:0779.326.506
Status:Actief
Rechtstoestand: Normale toestand
Sinds 23 december 2021
Begindatum:23 december 2021
Naam:Marklaan Advisory
Naam in het Nederlands, sinds 23 december 2021
Adres van de zetel: Frankrijklei 106
2000 Antwerpen
Sinds 3 november 2022
Telefoonnummer: Geen gegevens opgenomen in KBO.
Faxnummer: Geen gegevens opgenomen in KBO.
E-mail: Geen gegevens opgenomen in KBO.
Webadres: Geen gegevens opgenomen in KBO.
Type entiteit: Rechtspersoon
Rechtsvorm: Besloten Vennootschap
Sinds 23 december 2021
Aantal vestigingseenheden (VE): 1  Gegevens en activiteiten per VE
 
 

Functies

Bestuurder 0645.874.203   Sinds 23 december 2021
Bestuurder 0680.534.380   Sinds 23 december 2021
Vaste vertegenwoordiger Vandepitte ,  Matthias  (0645.874.203)   Sinds 23 december 2021
Vaste vertegenwoordiger Wouters ,  Bart  (0680.534.380)   Sinds 23 december 2021
 
 

Ondernemersvaardigheden - ambulant - kermisuitbater

Geen gegevens opgenomen in KBO.
 
 

Hoedanigheden

Werkgever RSZ
Sinds 25 juli 2022
Onderworpen aan btw
Sinds 1 januari 2022
Inschrijvingsplichtige onderneming
Sinds 18 januari 2022
 
 

Toelatingen

Geen gegevens opgenomen in KBO.
 
 

Btw-activiteiten Nacebelcode versie 2008(1)

Btw 2008  70.220  -  Overige adviesbureaus op het gebied van bedrijfsbeheer; adviesbureaus op het gebied van bedrijfsvoering
Sinds 23 december 2021
Btw 2008  70.100  -  Activiteiten van hoofdkantoren
Sinds 23 december 2021
Btw 2008  82.110  -  Diverse administratieve activiteiten ten behoeve van kantoren
Sinds 23 december 2021
Btw 2008  82.990  -  Overige zakelijke dienstverlening, n.e.g.
Sinds 23 december 2021
 
 

RSZ-activiteiten Nacebelcode versie 2008(1)

RSZ2008  82.990 -  Overige zakelijke dienstverlening, n.e.g.
Sinds 25 juli 2022
 
 

Financiële gegevens

Jaarvergadering juni
Einddatum boekjaar 31 december
Begindatum uitzonderlijk boekjaar23 december 2021
Einddatum uitzonderlijk boekjaar31 december 2022
 
 

Linken tussen entiteiten

Geen gegevens opgenomen in KBO.
 
 

Externe links

Publicaties in het Belgisch Staatsblad
Publicaties van de jaarrekeningen bij de NBB
Databank van statuten en vertegenwoordigingsbevoegdheden (notariële akten)
Werkgeversrepertorium

(1)Op 1/1/2008 is de EG-classificatie van de Nacebelcodes gewijzigd. Public search toont zowel de bestaande activiteiten volgens de oude Nacebelcode 2003, geldig tot 31/12/2007, als de nieuwe code (en omschrijving) 2008, geldig vanaf 1/1/2008. Het betreft dus een louter administratieve conversie en geen wijziging van de activiteiten van de entiteit of de vestigingseenheid.


Naar boven   Terug