shadow
 

Gegevens van de geregistreerde entiteit

Algemeen

Ondernemingsnummer:0788.693.538
Status:Actief
Rechtstoestand: Normale toestand
Sinds 18 juli 2022
Begindatum:18 juli 2022
Naam:Pigmento
Naam in het Nederlands, sinds 18 juli 2022
Adres van de zetel: August Petenlei 73   bus 2
2100 Antwerpen
Sinds 18 juli 2022
Telefoonnummer: Geen gegevens opgenomen in KBO.
Faxnummer: Geen gegevens opgenomen in KBO.
E-mail:
pigmentovzw@gmail.comSinds 18 juli 2022
Webadres: Geen gegevens opgenomen in KBO.
Type entiteit: Rechtspersoon
Rechtsvorm: Vereniging zonder winstoogmerk
Sinds 18 juli 2022
Aantal vestigingseenheden (VE): 0
 
 

Functies

Bestuurder Decraene ,  Laurence  Sinds 18 juli 2022
Bestuurder Jackmaert ,  Hans  Sinds 18 juli 2022
Bestuurder Velt ,  Joël  Sinds 18 juli 2022
 
 

Ondernemersvaardigheden - ambulant - kermisuitbater

Geen gegevens opgenomen in KBO.
 
 

Hoedanigheden

Onderworpen aan btw
Sinds 1 oktober 2022
 
 

Toelatingen

Geen gegevens opgenomen in KBO.
 
 

Btw-activiteiten Nacebelcode versie 2008(1)

Btw 2008  90.031  -  Scheppende kunsten, m.u.v. ondersteunende diensten
Sinds 1 augustus 2022
Btw 2008  85.520  -  Cultureel onderwijs
Sinds 1 augustus 2022
Btw 2008  85.593  -  Sociaal-cultureel vormingswerk
Sinds 1 augustus 2022
Btw 2008  85.599  -  Overige vormen van onderwijs
Sinds 1 augustus 2022
Btw 2008  85.609  -  Overige onderwijsondersteunende dienstverlening
Sinds 1 augustus 2022
Btw 2008  90.032  -  Ondersteunende activiteiten voor scheppende kunsten
Sinds 1 augustus 2022
 
 

Financiële gegevens

Jaarvergadering april
Einddatum boekjaar 31 december
 
 

Linken tussen entiteiten

Geen gegevens opgenomen in KBO.
 
 

Externe links

Publicaties in het Belgisch Staatsblad
Publicaties van de jaarrekeningen bij de NBB
Databank van statuten en vertegenwoordigingsbevoegdheden (notariële akten)

(1)Op 1/1/2008 is de EG-classificatie van de Nacebelcodes gewijzigd. Public search toont zowel de bestaande activiteiten volgens de oude Nacebelcode 2003, geldig tot 31/12/2007, als de nieuwe code (en omschrijving) 2008, geldig vanaf 1/1/2008. Het betreft dus een louter administratieve conversie en geen wijziging van de activiteiten van de entiteit of de vestigingseenheid.


Naar boven   Terug