shadow
 

Gegevens van de geregistreerde entiteit

Algemeen

Ondernemingsnummer:0806.665.064
Status:Actief
Rechtstoestand: Normale toestand
Sinds 29 september 2008
Begindatum:29 september 2008
Naam:L'ECOPAIN D'IGNACE
Naam in het Nederlands, sinds 8 september 2008
Adres van de zetel: Ilya Prigoginestraat 3
7850 Enghien
Sinds 1 januari 2019(1)
Telefoonnummer: Geen gegevens opgenomen in KBO.
Faxnummer: Geen gegevens opgenomen in KBO.
E-mail: Geen gegevens opgenomen in KBO.
Webadres: Geen gegevens opgenomen in KBO.
Type entiteit: Rechtspersoon
Rechtsvorm: Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid (2)
Sinds 8 september 2008
Aantal vestigingseenheden (VE): 1  Gegevens en activiteiten per VE
 
 

Functies

Vaste vertegenwoordiger Vandekerkhove ,  Ignace  (0447.539.489)   Sinds 29 september 2008
Zaakvoerder (3)0447.539.489   Sinds 29 september 2008
 
 

Ondernemersvaardigheden - ambulant - kermisuitbater

Brood- en banketbakker
Sinds 26 februari 2014
 
Basiskennis bedrijfsbeheer
Sinds 18 december 2008
 
 
 

Hoedanigheden

Werkgever RSZ
Sinds 15 januari 2009
Onderworpen aan btw
Sinds 1 januari 2009
Inschrijvingsplichtige onderneming
Sinds 1 november 2018
 
 

Toelatingen

Geen gegevens opgenomen in KBO.
 
 

Btw-activiteiten Nacebelcode versie 2008(4)

Btw 2008  10.711  -  Industriële vervaardiging van brood en van vers banketbakkerswerk
Sinds 1 januari 2009
Btw 2008  10.712  -  Ambachtelijke vervaardiging van brood en van vers banketbakkerswerk
Sinds 1 januari 2009
Btw 2008  10.720  -  Vervaardiging van beschuit en biscuit en van ander houdbaar banketbakkerswerk
Sinds 1 januari 2009
Btw 2008  10.810  -  Vervaardiging van suiker
Sinds 1 januari 2009
Btw 2008  10.820  -  Vervaardiging van cacao, chocolade en suikerwerk
Sinds 1 januari 2009
 
 

RSZ-activiteiten Nacebelcode versie 2008(4)

RSZ2008  10.711 -  Industriële vervaardiging van brood en van vers banketbakkerswerk
Sinds 15 januari 2009
 
 

Financiële gegevens

Jaarvergadering mei
Einddatum boekjaar 31 december
 
 

Linken tussen entiteiten

Geen gegevens opgenomen in KBO.
 
 

Externe links

Publicaties in het Belgisch Staatsblad
Publicaties van de jaarrekeningen bij de NBB
Databank van statuten en vertegenwoordigingsbevoegdheden (notariële akten)
Werkgeversrepertorium

(1) De wijziging die aan het adres werd aangebracht is puur technisch en dit omwille van een verandering in de gebruikte codes voor de adresgegevens.

(2)Sinds 1 januari 2020 moeten de termen "Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid" worden gelezen als zijnde "Besloten Vennootschap" en dit in afwachting van het aanpassen van de statuten conform het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen (WVV).

(3)Overeenkomstig de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, moet de term "Zaakvoerder" vanaf 1 januari 2020, gelezen worden als "Bestuurder".

(4)Op 1/1/2008 is de EG-classificatie van de Nacebelcodes gewijzigd. Public search toont zowel de bestaande activiteiten volgens de oude Nacebelcode 2003, geldig tot 31/12/2007, als de nieuwe code (en omschrijving) 2008, geldig vanaf 1/1/2008. Het betreft dus een louter administratieve conversie en geen wijziging van de activiteiten van de entiteit of de vestigingseenheid.


Naar boven   Terug