shadow
 

Gegevens van de geregistreerde entiteit

Algemeen

Ondernemingsnummer:0807.608.835
Status:Actief
Rechtstoestand: Normale toestand
Sinds 5 november 2008
Begindatum:5 november 2008
Naam:CENTRE DENTAIRE DE L'AIR PUR
Naam in het Frans, sinds 5 november 2008
Afkorting: CDAP
Naam in het Frans, sinds 5 november 2008
Adres van de zetel: Tige Manchère(RR) 20
4120 Neupré
Sinds 20 juni 2014
Telefoonnummer: Geen gegevens opgenomen in KBO.
Faxnummer: Geen gegevens opgenomen in KBO.
E-mail: Geen gegevens opgenomen in KBO.
Webadres: Geen gegevens opgenomen in KBO.
Type entiteit: Rechtspersoon
Rechtsvorm: Besloten Vennootschap
Sinds 24 juni 2021
Aantal vestigingseenheden (VE): 1  Gegevens en activiteiten per VE
 
 

Functies

Zaakvoerder (1) Degrave ,  Jonathan  Sinds 5 november 2008
Zaakvoerder (1) Moureau ,  Thomas  Sinds 5 november 2008
Zaakvoerder (1) Plescia ,  Jonathan  Sinds 5 november 2008
Zaakvoerder (1) Raepsaet ,  Nicolas  Sinds 5 november 2008
 
 

Ondernemersvaardigheden - ambulant - kermisuitbater

Geen gegevens opgenomen in KBO.
 
 

Hoedanigheden

Werkgever RSZ
Sinds 15 maart 2010
Onderworpen aan btw
Sinds 1 januari 2021
Inschrijvingsplichtige onderneming
Sinds 1 november 2018
 
 

Toelatingen

Geen gegevens opgenomen in KBO.
 
 

Btw-activiteiten Nacebelcode versie 2008(2)

Btw 2008  86.230  -  Tandartspraktijken
Sinds 1 januari 2021
 
 

RSZ-activiteiten Nacebelcode versie 2008(2)

RSZ2008  86.230 -  Tandartspraktijken
Sinds 15 maart 2010
 
 

Financiële gegevens

Jaarvergadering juni
Einddatum boekjaar 31 december
 
 

Linken tussen entiteiten

Geen gegevens opgenomen in KBO.
 
 

Externe links

Publicaties in het Belgisch Staatsblad
Publicaties van de jaarrekeningen bij de NBB
Databank van statuten en vertegenwoordigingsbevoegdheden (notariële akten)
Werkgeversrepertorium

(1)Overeenkomstig de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen, moet de functie "Zaakvoerder", sinds 1 januari 2020 , gelezen worden als "Bestuurder".

(2)Op 1/1/2008 is de EG-classificatie van de Nacebelcodes gewijzigd. Public search toont zowel de bestaande activiteiten volgens de oude Nacebelcode 2003, geldig tot 31/12/2007, als de nieuwe code (en omschrijving) 2008, geldig vanaf 1/1/2008. Het betreft dus een louter administratieve conversie en geen wijziging van de activiteiten van de entiteit of de vestigingseenheid.


Naar boven   Terug