shadow
 

Gegevens van de geregistreerde entiteit

Algemeen

Ondernemingsnummer:0808.488.961
Status:Actief
Rechtstoestand: Normale toestand
Sinds 17 december 2008
Begindatum:17 december 2008
Naam:GROUPM BELGIUM
Naam in het Frans, sinds 15 december 2008
Adres van de zetel: Victoria Reginaplantsoen 1
1210 Sint-Joost-ten-Node
Sinds 27 september 2022
Telefoonnummer: Geen gegevens opgenomen in KBO.
Faxnummer: Geen gegevens opgenomen in KBO.
E-mail: Geen gegevens opgenomen in KBO.
Webadres: Geen gegevens opgenomen in KBO.
Type entiteit: Rechtspersoon
Rechtsvorm: Naamloze vennootschap
Sinds 15 december 2008
Aantal vestigingseenheden (VE): 1  Gegevens en activiteiten per VE
 
 

Functies

Er zijn 7 functiehouders voor deze entiteit. Toon de functiehouders.
 
 

Ondernemersvaardigheden - ambulant - kermisuitbater

Basiskennis bedrijfsbeheer
Sinds 10 juni 2014
 
 
 

Hoedanigheden

Werkgever RSZ
Sinds 1 januari 2011
Onderworpen aan btw
Sinds 1 januari 2009
Inschrijvingsplichtige onderneming
Sinds 1 november 2018
 
 

Toelatingen

Basiskennis van het bedrijfsbeheer
Sinds 10 juni 2014
 
 

Btw-activiteiten Nacebelcode versie 2008(1)

Btw 2008  73.120  -  Mediarepresentatie
Sinds 1 januari 2009
 
 

RSZ-activiteiten Nacebelcode versie 2008(1)

RSZ2008  73.110 -  Reclamebureaus
Sinds 1 januari 2011
 
 

Financiële gegevens

Kapitaal 100.000,00 EUR
Jaarvergadering juni
Einddatum boekjaar 31 december
 
 

Linken tussen entiteiten

0446.149.223 (KINETIC BELGIUM)   is opgeslorpt door deze entiteit  sinds 30 juli 2021
0643.654.584 (GroupM Trading Belgium)   is opgeslorpt door deze entiteit  sinds 30 juli 2021
 
 

Externe links

Publicaties in het Belgisch Staatsblad
Publicaties van de jaarrekeningen bij de NBB
Databank van statuten en vertegenwoordigingsbevoegdheden (notariële akten)
Werkgeversrepertorium

(1)Op 1/1/2008 is de EG-classificatie van de Nacebelcodes gewijzigd. Public search toont zowel de bestaande activiteiten volgens de oude Nacebelcode 2003, geldig tot 31/12/2007, als de nieuwe code (en omschrijving) 2008, geldig vanaf 1/1/2008. Het betreft dus een louter administratieve conversie en geen wijziging van de activiteiten van de entiteit of de vestigingseenheid.


Naar boven   Terug