shadow
 

Gegevens van de geregistreerde entiteit

Algemeen

Ondernemingsnummer:0811.426.576
Status:Actief
Rechtstoestand: Normale toestand
Sinds 27 april 2009
Begindatum:27 april 2009
Naam:COMFORT GROEP
Naam in het Nederlands, sinds 12 mei 2021
Adres van de zetel: Rijselstraat 231 Stratenplan
8200 Brugge
Extra adresinfo: Park 'De Rode Poort'
Sinds 8 oktober 2015
Telefoonnummer: Geen gegevens opgenomen in KBO.
Faxnummer: Geen gegevens opgenomen in KBO.
E-mail: Geen gegevens opgenomen in KBO.
Webadres: Geen gegevens opgenomen in KBO.
Type entiteit: Rechtspersoon
Rechtsvorm: Naamloze vennootschap
Sinds 31 maart 2020
Aantal vestigingseenheden (VE): 2  Lijst VE - Gegevens en activiteiten per VE
 
 

Functies

Bestuurder 0832.776.969   Sinds 31 maart 2020
Vaste vertegenwoordiger Daenens ,  Nico  (0832.776.969)   Sinds 31 maart 2020
Gedelegeerd bestuurder 0832.776.969   Sinds 31 maart 2020
 
 

Ondernemersvaardigheden - ambulant - kermisuitbater

Basiskennis bedrijfsbeheer
Sinds 24 oktober 2014
 
 
 

Hoedanigheden

Werkgever RSZ
Sinds 1 februari 2012
Onderworpen aan btw
Sinds 1 juli 2016
Inschrijvingsplichtige onderneming
Sinds 1 november 2018
 
 

Toelatingen

Basiskennis van het bedrijfsbeheer
Sinds 24 oktober 2014
 
 

Btw-activiteiten Nacebelcode versie 2008(1)

Btw 2008  64.200  -  Holdings
Sinds 1 juli 2016
 
 

RSZ-activiteiten Nacebelcode versie 2008(1)

RSZ2008  70.220 -  Overige adviesbureaus op het gebied van bedrijfsbeheer; adviesbureaus op het gebied van bedrijfsvoering
Sinds 1 februari 2012
 
 

Financiële gegevens

Kapitaal 3.557.600,00 EUR
Jaarvergadering juni
Einddatum boekjaar 31 december
Begindatum uitzonderlijk boekjaar27 april 2009
Einddatum uitzonderlijk boekjaar31 maart 2010
 
 

Linken tussen entiteiten

Geen gegevens opgenomen in KBO.
 
 

Externe links

Publicaties in het Belgisch Staatsblad
Publicaties van de jaarrekeningen bij de NBB
Databank van statuten en vertegenwoordigingsbevoegdheden (notariële akten)
Werkgeversrepertorium

(1)Op 1/1/2008 is de EG-classificatie van de Nacebelcodes gewijzigd. Public search toont zowel de bestaande activiteiten volgens de oude Nacebelcode 2003, geldig tot 31/12/2007, als de nieuwe code (en omschrijving) 2008, geldig vanaf 1/1/2008. Het betreft dus een louter administratieve conversie en geen wijziging van de activiteiten van de entiteit of de vestigingseenheid.


Naar boven   Terug