shadow
 

Gegevens van de geregistreerde entiteit

Algemeen

Ondernemingsnummer:0811.501.604
Status:Actief
Rechtstoestand: Normale toestand
Sinds 30 april 2009
Begindatum:30 april 2009
Naam:CONTINENTAL AUTOMOTIVE BENELUX
Naam in het Nederlands, sinds 30 april 2009
Adres van de zetel: Generaal De Wittelaan 5 Stratenplan
2800 Mechelen
Sinds 30 april 2009
Telefoonnummer: Geen gegevens opgenomen in KBO.
Faxnummer: Geen gegevens opgenomen in KBO.
E-mail: Geen gegevens opgenomen in KBO.
Webadres: Geen gegevens opgenomen in KBO.
Type entiteit: Rechtspersoon
Rechtsvorm: Besloten Vennootschap
Sinds 11 augustus 2020
Aantal vestigingseenheden (VE): 2  Lijst VE - Gegevens en activiteiten per VE
 
 

Functies

Bestuurder Bornemann ,  Alexandra  Sinds 1 oktober 2020
Zaakvoerder (1) STUHLMANN ,  HARALD  Sinds 1 januari 2019
 
 

Ondernemersvaardigheden - ambulant - kermisuitbater

Basiskennis bedrijfsbeheer
Sinds 28 mei 2009
 
 
 

Hoedanigheden

Werkgever RSZ
Sinds 1 juli 2009
Onderworpen aan btw
Sinds 1 juli 2009
Inschrijvingsplichtige onderneming
Sinds 1 november 2018
 
 

Toelatingen

Geen gegevens opgenomen in KBO.
 
 

Btw-activiteiten Nacebelcode versie 2008(2)

Btw 2008  45.310  -  Handelsbemiddeling en groothandel in onderdelen en accessoires van motorvoertuigen
Sinds 1 juli 2009
Btw 2008  45.203  -  Reparatie en montage van specifieke auto-onderdelen
Sinds 1 juli 2009
Btw 2008  45.320  -  Detailhandel in onderdelen en accessoires van motorvoertuigen
Sinds 1 juli 2009
 
 

RSZ-activiteiten Nacebelcode versie 2008(2)

RSZ2008  29.320 -  Vervaardiging van andere delen en toebehoren van motorvoertuigen
Sinds 1 juli 2009
 
 

Financiële gegevens

Jaarvergadering juni
Einddatum boekjaar 31 december
 
 

Linken tussen entiteiten

0430.659.115 (CONTINENTAL AUTOMOTIVE BELGIUM)   is opgeslorpt door deze entiteit  sinds 31 juli 2013
 
 

Externe links

Publicaties in het Belgisch Staatsblad
Publicaties van de jaarrekeningen bij de NBB
Databank van statuten en vertegenwoordigingsbevoegdheden (notariële akten)
Werkgeversrepertorium

(1)Overeenkomstig het Wetboek van vennootschappen en verenigingen moet de term "Zaakvoerder" vanaf 1 januari 2020 gelezen worden als "Bestuurder".

(2)Op 1/1/2008 is de EG-classificatie van de Nacebelcodes gewijzigd. Public search toont zowel de bestaande activiteiten volgens de oude Nacebelcode 2003, geldig tot 31/12/2007, als de nieuwe code (en omschrijving) 2008, geldig vanaf 1/1/2008. Het betreft dus een louter administratieve conversie en geen wijziging van de activiteiten van de entiteit of de vestigingseenheid.


Naar boven   Terug