shadow
 

Gegevens van de geregistreerde entiteit

Algemeen

Ondernemingsnummer:0819.526.472
Status:Actief
Rechtstoestand: Normale toestand
Sinds 12 oktober 2009
Begindatum:12 oktober 2009
Naam:D-TECS
Naam in het Nederlands, sinds 26 december 2017
Adres van de zetel: St. Hubertuslaan 11
2490 Balen
Sinds 26 december 2017
Telefoonnummer: Geen gegevens opgenomen in KBO.
Faxnummer: Geen gegevens opgenomen in KBO.
E-mail: Geen gegevens opgenomen in KBO.
Webadres: Geen gegevens opgenomen in KBO.
Type entiteit: Rechtspersoon
Rechtsvorm: Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid (1)
Sinds 12 oktober 2009
Aantal vestigingseenheden (VE): 1  Gegevens en activiteiten per VE
 
 

Functies

Zaakvoerder (2) Decrop ,  Luc  Sinds 26 december 2017
 
 

Ondernemersvaardigheden - ambulant - kermisuitbater

Basiskennis bedrijfsbeheer
Sinds 8 januari 2018
 
 
 

Hoedanigheden

Onderworpen aan btw
Sinds 1 november 2009
Inschrijvingsplichtige onderneming
Sinds 1 november 2018
 
 

Toelatingen

Basiskennis van het bedrijfsbeheer
Sinds 8 januari 2018
 
 

Btw-activiteiten Nacebelcode versie 2008(3)

Btw 2008  28.120  -  Vervaardiging van hydraulische apparatuur
Sinds 1 januari 2019
Btw 2008  28.130  -  Vervaardiging van andere pompen en compressoren
Sinds 26 december 2017
Btw 2008  28.295  -  Vervaardiging van filtreertoestellen
Sinds 26 december 2017
Btw 2008  33.120  -  Reparatie van machines
Sinds 26 december 2017
Btw 2008  33.140  -  Reparatie van elektrische apparatuur
Sinds 26 december 2017
 
 

Financiële gegevens

Jaarvergadering juni
Einddatum boekjaar 31 december
 
 

Linken tussen entiteiten

Geen gegevens opgenomen in KBO.
 
 

Externe links

Publicaties in het Belgisch Staatsblad
Publicaties van de jaarrekeningen bij de NBB
Databank van statuten en vertegenwoordigingsbevoegdheden (notariële akten)

(1)Overeenkomstig de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen, moet de rechtsvorm "Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid", sinds 1 januari 2020, gelezen worden als "Besloten Vennootschap".

(2)Overeenkomstig de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen, moet de functie "Zaakvoerder", sinds 1 januari 2020 , gelezen worden als "Bestuurder".

(3)Op 1/1/2008 is de EG-classificatie van de Nacebelcodes gewijzigd. Public search toont zowel de bestaande activiteiten volgens de oude Nacebelcode 2003, geldig tot 31/12/2007, als de nieuwe code (en omschrijving) 2008, geldig vanaf 1/1/2008. Het betreft dus een louter administratieve conversie en geen wijziging van de activiteiten van de entiteit of de vestigingseenheid.


Naar boven   Terug