shadow
 

Gegevens van de geregistreerde entiteit

Algemeen

Ondernemingsnummer:0820.484.495
Status:Actief
Rechtstoestand: Normale toestand
Sinds 12 november 2009
Begindatum:12 november 2009
Naam:MENT MEDIA
Naam in het Nederlands, sinds 9 november 2009
Adres van de zetel: Wijmenstraat 21E
9030 Gent
Sinds 9 november 2009
Telefoonnummer: Geen gegevens opgenomen in KBO.
Faxnummer: Geen gegevens opgenomen in KBO.
E-mail: Geen gegevens opgenomen in KBO.
Webadres: Geen gegevens opgenomen in KBO.
Type entiteit: Rechtspersoon
Rechtsvorm: Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid (1)
Sinds 9 november 2009
Aantal vestigingseenheden (VE): 1  Gegevens en activiteiten per VE
 
 

Functies

Vaste vertegenwoordiger Sibille ,  Magali  (0439.586.974)   Sinds 9 november 2009
Vaste vertegenwoordiger Hallez ,  Marc  (0466.564.357)   Sinds 9 november 2009
Zaakvoerder (2)0439.586.974   Sinds 9 november 2009
Zaakvoerder (2)0466.564.357   Sinds 9 november 2009
 
 

Ondernemersvaardigheden - ambulant - kermisuitbater

Basiskennis bedrijfsbeheer
Sinds 17 november 2009
 
 
 

Hoedanigheden

Onderworpen aan btw
Sinds 9 november 2009
Inschrijvingsplichtige onderneming
Sinds 1 november 2018
 
 

Toelatingen

Geen gegevens opgenomen in KBO.
 
 

Btw-activiteiten Nacebelcode versie 2008(3)

Btw 2008  59.114  -  Productie van televisieprogramma's
Sinds 9 november 2009
Btw 2008  46.150  -  Handelsbemiddeling in meubelen, huishoudelijke artikelen en ijzerwaren
Sinds 9 november 2009
 
 

Financiële gegevens

Jaarvergadering december
Einddatum boekjaar 30 juni
 
 

Linken tussen entiteiten

Geen gegevens opgenomen in KBO.
 
 

Externe links

Publicaties in het Belgisch Staatsblad
Publicaties van de jaarrekeningen bij de NBB
Databank van statuten en vertegenwoordigingsbevoegdheden (notariële akten)

(1)Overeenkomstig de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen, moet de rechtsvorm "Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid", sinds 1 januari 2020, gelezen worden als "Besloten Vennootschap".

(2)Overeenkomstig de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen, moet de functie "Zaakvoerder", sinds 1 januari 2020 , gelezen worden als "Bestuurder".

(3)Op 1/1/2008 is de EG-classificatie van de Nacebelcodes gewijzigd. Public search toont zowel de bestaande activiteiten volgens de oude Nacebelcode 2003, geldig tot 31/12/2007, als de nieuwe code (en omschrijving) 2008, geldig vanaf 1/1/2008. Het betreft dus een louter administratieve conversie en geen wijziging van de activiteiten van de entiteit of de vestigingseenheid.


Naar boven   Terug