shadow
 

Gegevens van de geregistreerde entiteit

Algemeen

Ondernemingsnummer:0821.445.389
(Dit ondernemingsnummer vervangt 0506.620.706 afgesloten sinds 30/11/2015)
Status:Actief
Rechtstoestand: Normale toestand
Sinds 11 december 2009
Begindatum:11 december 2009
Naam:MATEXI PROJECTS
Naam in het Nederlands, sinds 11 december 2009
Adres van de zetel: Franklin Rooseveltlaan 180
8790 Waregem
Sinds 11 december 2009
Telefoonnummer: Geen gegevens opgenomen in KBO.
Faxnummer: Geen gegevens opgenomen in KBO.
E-mail: Geen gegevens opgenomen in KBO.
Webadres: Geen gegevens opgenomen in KBO.
Type entiteit: Rechtspersoon
Rechtsvorm: Naamloze vennootschap
Sinds 11 december 2009
Aantal vestigingseenheden (VE): 10  Lijst VE - Gegevens en activiteiten per VE
 
 

Functies

Er zijn 21 functiehouders voor deze entiteit. Toon de functiehouders.
 
 

Ondernemersvaardigheden - ambulant - kermisuitbater

Geen gegevens opgenomen in KBO.
 
 

Hoedanigheden

Werkgever RSZ
Sinds 1 januari 2010
Onderworpen aan btw
Sinds 1 januari 2010
Inschrijvingsplichtige onderneming
Sinds 1 november 2018
 
 

Toelatingen

Geen gegevens opgenomen in KBO.
 
 

Btw-activiteiten Nacebelcode versie 2008(1)

Btw 2008  41.101  -  Ontwikkeling van residentiële bouwprojecten
Sinds 1 januari 2010
 
 

RSZ-activiteiten Nacebelcode versie 2008(1)

RSZ2008  41.101 -  Ontwikkeling van residentiële bouwprojecten
Sinds 1 januari 2010
 
 

Financiële gegevens

Kapitaal 80.000.000,00 EUR
Jaarvergadering juni
Einddatum boekjaar 31 december
Begindatum uitzonderlijk boekjaar11 december 2009
Einddatum uitzonderlijk boekjaar31 december 2010
 
 

Linken tussen entiteiten

Dit ondernemingsnummer vervangt 0506.620.706 afgesloten sinds 30/11/2015
 
 

Externe links

Publicaties in het Belgisch Staatsblad
0821.445.389 0506.620.706

Publicaties van de jaarrekeningen bij de NBB
0821.445.389

Databank van statuten en vertegenwoordigingsbevoegdheden (notariële akten)
0821.445.389 0506.620.706

Werkgeversrepertorium
0821.445.389

(1)Op 1/1/2008 is de EG-classificatie van de Nacebelcodes gewijzigd. Public search toont zowel de bestaande activiteiten volgens de oude Nacebelcode 2003, geldig tot 31/12/2007, als de nieuwe code (en omschrijving) 2008, geldig vanaf 1/1/2008. Het betreft dus een louter administratieve conversie en geen wijziging van de activiteiten van de entiteit of de vestigingseenheid.


Naar boven   Terug