shadow
 

Gegevens van de geregistreerde entiteit

Algemeen

Ondernemingsnummer:0821.674.726
Status:Actief
Rechtstoestand: Normale toestand
Sinds 22 december 2009
Begindatum:22 december 2009
Naam:MONDELEZ BELGIUM
Naam in het Nederlands, sinds 29 april 2013
Adres van de zetel: Stationsstraat 100 Stratenplan
2800 Mechelen
Sinds 14 juni 2010
Telefoonnummer: Geen gegevens opgenomen in KBO.
Faxnummer: Geen gegevens opgenomen in KBO.
E-mail: Geen gegevens opgenomen in KBO.
Webadres: Geen gegevens opgenomen in KBO.
Type entiteit: Rechtspersoon
Rechtsvorm: Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid (1)
Sinds 22 december 2009
Aantal vestigingseenheden (VE): 1  Gegevens en activiteiten per VE
 
 

Functies

Zaakvoerder (2) Balk ,  Johannes  Sinds 30 april 2017
 
 

Ondernemersvaardigheden - ambulant - kermisuitbater

Vrijstelling niet - KMO
Sinds 30 april 2010
Vrijstelling
Sinds 30 april 2010
 
 

Hoedanigheden

Werkgever RSZ
Sinds 14 juni 2010
Onderworpen aan btw
Sinds 1 maart 2010
Inschrijvingsplichtige onderneming
Sinds 1 november 2018
 
 

Toelatingen

Geen gegevens opgenomen in KBO.
 
 

Btw-activiteiten Nacebelcode versie 2008(3)

Btw 2008  46.360  -  Groothandel in suiker, chocolade en suikerwerk
Sinds 1 maart 2010
Btw 2008  46.331  -  Groothandel in zuivelproducten en eieren
Sinds 1 maart 2010
Btw 2008  46.370  -  Groothandel in koffie, thee, cacao en specerijen
Sinds 1 maart 2010
Btw 2008  46.389  -  Groothandel in andere voedingsmiddelen, n.e.g.
Sinds 1 maart 2010
 
 

RSZ-activiteiten Nacebelcode versie 2008(3)

RSZ2008  46.360 -  Groothandel in suiker, chocolade en suikerwerk
Sinds 14 juni 2010
 
 

Financiële gegevens

Jaarvergadering juni
Einddatum boekjaar 31 december
Begindatum uitzonderlijk boekjaar22 december 2009
Einddatum uitzonderlijk boekjaar31 december 2010
 
 

Linken tussen entiteiten

0402.440.924 (KRAFT FOODS BELGIUM)   is opgeslorpt door deze entiteit  sinds 12 juli 2010
 
 

Externe links

Publicaties in het Belgisch Staatsblad
Publicaties van de jaarrekeningen bij de NBB
Databank van statuten en vertegenwoordigingsbevoegdheden (notariële akten)
Werkgeversrepertorium

(1)Overeenkomstig het Wetboek van vennootschappen en verenigingen moet de term "Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid" vanaf 1 januari 2020 gelezen worden als "Besloten Vennootschap".

(2)Overeenkomstig het Wetboek van vennootschappen en verenigingen moet de term "Zaakvoerder" vanaf 1 januari 2020 gelezen worden als "Bestuurder".

(3)Op 1/1/2008 is de EG-classificatie van de Nacebelcodes gewijzigd. Public search toont zowel de bestaande activiteiten volgens de oude Nacebelcode 2003, geldig tot 31/12/2007, als de nieuwe code (en omschrijving) 2008, geldig vanaf 1/1/2008. Het betreft dus een louter administratieve conversie en geen wijziging van de activiteiten van de entiteit of de vestigingseenheid.


Naar boven   Terug