shadow
 

Gegevens van de geregistreerde entiteit

Algemeen
Ondernemingsnummer:0821.830.421
Status:Actief
Rechtstoestand: Normale toestand
Sinds 29 december 2009
Begindatum:28 december 2009
Naam:Strijk & Poetshuis
Naam in het Nederlands, sinds 28 december 2009
Adres van de zetel: Waterdam 13 Stratenplan
8800 Roeselare
Sinds 16 juni 2016
Telefoonnummer: Geen gegevens opgenomen in KBO.
Faxnummer: Geen gegevens opgenomen in KBO.
E-mail: Geen gegevens opgenomen in KBO.
Webadres: Geen gegevens opgenomen in KBO.
Type entiteit: Rechtspersoon
Rechtsvorm: Naamloze vennootschap
Sinds 31 maart 2020
Aantal vestigingseenheden (VE): 14  Lijst VE - Gegevens en activiteiten per VE
 
 
Functies
Er zijn 7 functiehouders voor deze entiteit. Toon de functiehouders.
 
 
Beroepsbekwaamheden en basiskennis bedrijfsbeheer
Basiskennis bedrijfsbeheer
Sinds 17 juli 2017
 
 
 
Hoedanigheden
Werkgever RSZ
Sinds 1 april 2010
Onderworpen aan BTW
Sinds 1 juli 2016
Inschrijvingsplichtige onderneming
Sinds 1 november 2018
 
 
Toelatingen
Basiskennis van het bedrijfsbeheer
Sinds 17 juli 2017
 
 
BTW-activiteiten Nacebelcode versie 2008(1)
BTW 2008  97.000  -  Huishoudens als werkgever van huishoudelijk personeel
Sinds 1 juli 2016
 
 
RSZ-activiteiten Nacebelcode versie 2008(1)
RSZ2008  81.210 -  Algemene reiniging van gebouwen
Sinds 1 april 2010
 
 
Financiële gegevens
Kapitaal 74.400 EUR
Jaarvergadering juni
Einddatum boekjaar 31 december
 
 
Linken tussen entiteiten
Geen gegevens opgenomen in KBO.
 
 
Externe links
Publicaties Belgisch Staatsblad
Publicaties jaarrekeningen NBB
Werkgeversrepertorium

(1)Op 1/1/2008 is de EG-classificatie van de Nacebelcodes gewijzigd. Public search toont zowel de bestaande activiteiten volgens de oude Nacebelcode 2003, geldig tot 31/12/2007, als de nieuwe code (en omschrijving) 2008, geldig vanaf 1/1/2008. Het betreft dus een louter administratieve conversie en geen wijziging van de activiteiten van de entiteit of de vestigingseenheid.


Naar boven   Terug