shadow
 

Gegevens van de geregistreerde entiteit

Algemeen

Ondernemingsnummer:0823.379.451
Status:Actief
Rechtstoestand: Normale toestand
Sinds 24 februari 2010
Begindatum:24 februari 2010
Naam:ROYAL SPORTING CLUB ANDERLECHT
Naam in het Nederlands, sinds 11 februari 2010
ROYAL SPORTING CLUB ANDERLECHT
Naam in het Frans, sinds 11 februari 2010
Afkorting: RSCA
Naam in het Nederlands, sinds 2 februari 2021
Adres van de zetel: Théo Verbeecklaan 2
1070 Anderlecht
Sinds 11 februari 2010
Telefoonnummer: Geen gegevens opgenomen in KBO.
Faxnummer: Geen gegevens opgenomen in KBO.
E-mail: Geen gegevens opgenomen in KBO.
Webadres: Geen gegevens opgenomen in KBO.
Type entiteit: Rechtspersoon
Rechtsvorm: Naamloze vennootschap
Sinds 11 februari 2010
Aantal vestigingseenheden (VE): 2  Lijst VE - Gegevens en activiteiten per VE
 
 

Functies

Er zijn 14 functiehouders voor deze entiteit. Toon de functiehouders.
 
 

Ondernemersvaardigheden - ambulant - kermisuitbater

Basiskennis bedrijfsbeheer
Sinds 9 oktober 2014
 
 
 

Hoedanigheden

Werkgever RSZ
Sinds 1 oktober 2010
Onderworpen aan btw
Sinds 1 maart 2010
Inschrijvingsplichtige onderneming
Sinds 1 november 2018
 
 

Toelatingen

Basiskennis van het bedrijfsbeheer
Sinds 9 oktober 2014
 
 

Btw-activiteiten Nacebelcode versie 2008(1)

Btw 2008  93.121  -  Activiteiten van voetbalclubs
Sinds 19 maart 2016
Btw 2008  85.510  -  Sport- en recreatieonderwijs
Sinds 19 maart 2016
 
 

RSZ-activiteiten Nacebelcode versie 2008(1)

RSZ2008  93.121 -  Activiteiten van voetbalclubs
Sinds 1 oktober 2010
 
 

Financiële gegevens

Kapitaal 102.840.000,00 EUR
Jaarvergadering oktober
Einddatum boekjaar 30 juni
 
 

Linken tussen entiteiten

0422.104.012 (Simone Defloor Média)   is opgeslorpt door deze entiteit  sinds 19 juni 2013
0425.230.776 (royal sporting club anderlecht football academy)   is opgeslorpt door deze entiteit  sinds 19 juni 2013
0443.714.820 (WINNERS)   is opgeslorpt door deze entiteit  sinds 30 november 2017
 
 

Externe links

Publicaties in het Belgisch Staatsblad
Publicaties van de jaarrekeningen bij de NBB
Databank van statuten en vertegenwoordigingsbevoegdheden (notariële akten)
Werkgeversrepertorium

(1)Op 1/1/2008 is de EG-classificatie van de Nacebelcodes gewijzigd. Public search toont zowel de bestaande activiteiten volgens de oude Nacebelcode 2003, geldig tot 31/12/2007, als de nieuwe code (en omschrijving) 2008, geldig vanaf 1/1/2008. Het betreft dus een louter administratieve conversie en geen wijziging van de activiteiten van de entiteit of de vestigingseenheid.


Naar boven   Terug