shadow
 

Gegevens van de geregistreerde entiteit

Algemeen

Ondernemingsnummer:0824.628.375
Status:Actief
Rechtstoestand: Opening faillissement
Sinds 28 oktober 2021
Begindatum:26 maart 2010
Naam:RIGHT BRAIN INTERFACE
Naam in het Nederlands, sinds 26 maart 2010
Afkorting: RIGHT BRAIN
Naam in het Nederlands, sinds 20 december 2011
Adres van de zetel: Jachthoorn(LIN) 5
3210 Lubbeek
Sinds 16 december 2019

Doorgehaald adres sinds 20 oktober 2022(1)
Telefoonnummer: Geen gegevens opgenomen in KBO.
Faxnummer: Geen gegevens opgenomen in KBO.
E-mail: Geen gegevens opgenomen in KBO.
Webadres: Geen gegevens opgenomen in KBO.
Type entiteit: Rechtspersoon
Rechtsvorm: Naamloze vennootschap
Sinds 26 maart 2010
Aantal vestigingseenheden (VE): 1  Gegevens en activiteiten per VE
 
 

Functies

Er zijn 11 functiehouders voor deze entiteit. Toon de functiehouders.
 
 

Ondernemersvaardigheden - ambulant - kermisuitbater

Basiskennis bedrijfsbeheer
Sinds 7 juni 2010
 
 
 

Hoedanigheden

Onderworpen aan btw
Sinds 1 mei 2010
Inschrijvingsplichtige onderneming
Sinds 1 november 2018
 
 

Toelatingen

Geen gegevens opgenomen in KBO.
 
 

Btw-activiteiten Nacebelcode versie 2008(2)

Btw 2008  60.200  -  Programmeren en uitzenden van televisieprogramma's
Sinds 17 oktober 2017
Btw 2008  28.230  -  Vervaardiging van kantoormachines en -uitrusting (exclusief computers en randapparatuur)
Sinds 1 mei 2010
Btw 2008  62.010  -  Ontwerpen en programmeren van computerprogramma's
Sinds 1 mei 2010
Btw 2008  62.020  -  Computerconsultancy-activiteiten
Sinds 1 mei 2010
Btw 2008  62.090  -  Overige diensten op het gebied van informatietechnologie en computer
Sinds 17 oktober 2017
 
 

Financiële gegevens

Kapitaal 6.605.099,00 EUR
Jaarvergadering december
Einddatum boekjaar 30 juni
 
 

Linken tussen entiteiten

Geen gegevens opgenomen in KBO.
 
 

Externe links

Publicaties in het Belgisch Staatsblad
Publicaties van de jaarrekeningen bij de NBB
Databank van statuten en vertegenwoordigingsbevoegdheden (notariële akten)

(1)De doorhaling van een adres geeft aan dat de entiteit, de vestigingseenheid of het bijkantoor zich niet meer bevindt op het ingeschreven adres.

(2)Op 1/1/2008 is de EG-classificatie van de Nacebelcodes gewijzigd. Public search toont zowel de bestaande activiteiten volgens de oude Nacebelcode 2003, geldig tot 31/12/2007, als de nieuwe code (en omschrijving) 2008, geldig vanaf 1/1/2008. Het betreft dus een louter administratieve conversie en geen wijziging van de activiteiten van de entiteit of de vestigingseenheid.


Naar boven   Terug