shadow
 

Gegevens van de geregistreerde entiteit

Algemeen

Ondernemingsnummer:0827.430.586
Status:Actief
Rechtstoestand: Normale toestand
Sinds 1 juli 2010
Begindatum:1 juli 2010
Naam:WILHELMI-GUISELIN ASSOCIES
Naam in het Frans, sinds 1 juli 2010
Adres van de zetel: Chaussée de Charleroi(FL) 46 Stratenplan
6220 Fleurus
Sinds 1 september 2011
Telefoonnummer: Geen gegevens opgenomen in KBO.
Faxnummer: Geen gegevens opgenomen in KBO.
E-mail: Geen gegevens opgenomen in KBO.
Webadres: Geen gegevens opgenomen in KBO.
Type entiteit: Rechtspersoon
Rechtsvorm: Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid (1)
Sinds 1 juli 2010
Aantal vestigingseenheden (VE): 1  Gegevens en activiteiten per VE
 
 

Functies

Zaakvoerder (2) Guiselin ,  Coralie  Sinds 1 juli 2010
Zaakvoerder (2) Wilhelmi ,  Didier  Sinds 1 juli 2010
 
 

Beroepsbekwaamheden en basiskennis bedrijfsbeheer

Basiskennis bedrijfsbeheer
Sinds 12 juli 2010
 
 
 

Hoedanigheden

Werkgever RSZ
Sinds 1 oktober 2014
Onderworpen aan BTW
Sinds 1 juli 2010
Inschrijvingsplichtige onderneming
Sinds 1 november 2018
 
 

Toelatingen

Geen gegevens opgenomen in KBO.
 
 

BTW-activiteiten Nacebelcode versie 2008(3)

BTW 2008  24.450  -  Productie van andere non-ferrometalen
Sinds 13 mei 2020
BTW 2008  24.420  -  Productie van aluminium
Sinds 1 juli 2010
BTW 2008  24.440  -  Productie van koper
Sinds 1 juli 2010
BTW 2008  96.040  -  Sauna's, solaria, baden enz.
Sinds 14 april 2014
 
 

RSZ-activiteiten Nacebelcode versie 2008(3)

RSZ2008  25.739 -  Vervaardiging van gereedschap, m.u.v. vormkasten en gietvormen
Sinds 1 oktober 2014
 
 

Financiële gegevens

Jaarvergadering juni
Einddatum boekjaar 31 december
 
 

Linken tussen entiteiten

Geen gegevens opgenomen in KBO.
 
 

Externe links

Publicaties in het Belgisch Staatsblad
Publicaties van de jaarrekeningen bij de NBB
Werkgeversrepertorium

(1)Overeenkomstig het Wetboek van vennootschappen en verenigingen moet de term "Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid" vanaf 1 januari 2020 gelezen worden als "Besloten vennootschap".

(2)Overeenkomstig het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen moet de term "Zaakvoerder" vanaf 1 januari 2020 gelezen worden als "Bestuurder".

(3)Op 1/1/2008 is de EG-classificatie van de Nacebelcodes gewijzigd. Public search toont zowel de bestaande activiteiten volgens de oude Nacebelcode 2003, geldig tot 31/12/2007, als de nieuwe code (en omschrijving) 2008, geldig vanaf 1/1/2008. Het betreft dus een louter administratieve conversie en geen wijziging van de activiteiten van de entiteit of de vestigingseenheid.


Naar boven   Terug