shadow
 

Gegevens van de geregistreerde entiteit

Algemeen
Ondernemingsnummer:0827.803.443
Status:Actief
Rechtstoestand: Normale toestand
Sinds 28 juni 2010
Begindatum:28 juni 2010
Naam:VANDEMOORTELE IZEGEM
Naam in het Nederlands, sinds 30 september 2010
Adres van de zetel: Prins Albertlaan 12 Stratenplan
8870 Izegem
Sinds 28 juni 2010
Telefoonnummer: Geen gegevens opgenomen in KBO.
Faxnummer: Geen gegevens opgenomen in KBO.
E-mail: Geen gegevens opgenomen in KBO.
Webadres: Geen gegevens opgenomen in KBO.
Type entiteit: Rechtspersoon
Rechtsvorm: Naamloze vennootschap
Sinds 28 juni 2010
Aantal vestigingseenheden (VE): 1  Gegevens en activiteiten per VE
 
 
Functies
Bestuurder Bruyneel ,  Bart  Sinds 28 juni 2010
Bestuurder De Deyn ,  Erwin  Sinds 1 juli 2020
Bestuurder GUERIN ,  Yvon  Sinds 1 juli 2020
Gedelegeerd bestuurder Bruyneel ,  Bart  Sinds 28 juni 2010
 
 
Beroepsbekwaamheden en basiskennis bedrijfsbeheer
Vrijstelling niet - KMO
Sinds 5 oktober 2010
Vrijstelling
Sinds 5 oktober 2010
 
 
Hoedanigheden
Werkgever RSZ
Sinds 1 oktober 2010
Onderworpen aan BTW
Sinds 1 juli 2010
Inschrijvingsplichtige onderneming
Sinds 1 november 2018
 
 
Toelatingen
Geen gegevens opgenomen in KBO.
 
 
BTW-activiteiten Nacebelcode versie 2008(1)
BTW 2008  10.410  -  Vervaardiging van oliën en vetten
Sinds 1 juli 2010
 
 
RSZ-activiteiten Nacebelcode versie 2008(1)
RSZ2008  10.420 -  Vervaardiging van margarine en andere spijsvetten
Sinds 1 oktober 2010
 
 
Financiële gegevens
Kapitaal 2.911.369 EUR
Jaarvergadering juni
Einddatum boekjaar 31 december
Begindatum uitzonderlijk boekjaar28 juni 2010
Einddatum uitzonderlijk boekjaar31 december 2010
 
 
Linken tussen entiteiten
Geen gegevens opgenomen in KBO.
 
 
Externe links
Publicaties in het Belgisch Staatsblad
Publicaties van de jaarrekeningen bij de NBB
Werkgeversrepertorium

(1)Op 1/1/2008 is de EG-classificatie van de Nacebelcodes gewijzigd. Public search toont zowel de bestaande activiteiten volgens de oude Nacebelcode 2003, geldig tot 31/12/2007, als de nieuwe code (en omschrijving) 2008, geldig vanaf 1/1/2008. Het betreft dus een louter administratieve conversie en geen wijziging van de activiteiten van de entiteit of de vestigingseenheid.


Naar boven   Terug