shadow
 

Gegevens van de geregistreerde entiteit

Algemeen

Ondernemingsnummer:0827.867.977
Status:Actief
Rechtstoestand: Normale toestand
Sinds 14 juli 2010
Begindatum:14 juli 2010
Naam:CRESCEIS
Naam in het Nederlands, sinds 14 juli 2010
Adres van de zetel: Walle(Kor) 2
8500 Kortrijk
Sinds 25 juli 2023
Telefoonnummer: Geen gegevens opgenomen in KBO.
Faxnummer: Geen gegevens opgenomen in KBO.
E-mail: Geen gegevens opgenomen in KBO.
Webadres: Geen gegevens opgenomen in KBO.
Type entiteit: Rechtspersoon
Rechtsvorm: Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid (1)
Sinds 14 juli 2010
Aantal vestigingseenheden (VE): 1  Gegevens en activiteiten per VE
 
 

Functies

Vaste vertegenwoordiger Cretskens ,  Raymond  (0463.950.505)   Sinds 14 juli 2010
Vaste vertegenwoordiger Lemmens ,  Susanna  (0812.719.151)   Sinds 14 juli 2010
Zaakvoerder (2)0463.950.505   Sinds 14 juli 2010
Zaakvoerder (2)0812.719.151   Sinds 14 juli 2010
 
 

Ondernemersvaardigheden - ambulant - kermisuitbater

Basiskennis bedrijfsbeheer
Sinds 30 juli 2010
 
 
 

Hoedanigheden

Werkgever RSZ
Sinds 10 mei 2022
Onderworpen aan btw
Sinds 15 juli 2010
Inschrijvingsplichtige onderneming
Sinds 1 november 2018
 
 

Toelatingen

Geen gegevens opgenomen in KBO.
 
 

Btw-activiteiten Nacebelcode versie 2008(3)

Btw 2008  47.115  -  Detailhandel in niet-gespecialiseerde winkels waarbij voedings- en genotmiddelen overheersen (verkoopsoppervlakte = 2500 m²)
Sinds 15 juli 2010
Btw 2008  64.999  -  Overige financiële dienstverlening
Sinds 15 juli 2010
 
 

RSZ-activiteiten Nacebelcode versie 2008(3)

RSZ2008  47.115 -  Detailhandel in niet-gespecialiseerde winkels waarbij voedings- en genotmiddelen overheersen (verkoopsoppervlakte = 2500 m²)
Sinds 10 mei 2022
 
 

Financiële gegevens

Jaarvergadering maart
Einddatum boekjaar 30 september
Begindatum uitzonderlijk boekjaar15 juli 2010
Einddatum uitzonderlijk boekjaar30 september 2011
 
 

Linken tussen entiteiten

Geen gegevens opgenomen in KBO.
 
 

Externe links

Publicaties in het Belgisch Staatsblad
Publicaties van de jaarrekeningen bij de NBB
Databank van statuten en vertegenwoordigingsbevoegdheden (notariële akten)
Werkgeversrepertorium

(1)Sinds 1 januari 2020 moeten de termen "Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid" worden gelezen als zijnde "Besloten Vennootschap" en dit in afwachting van het aanpassen van de statuten conform het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen (WVV).

(2)Overeenkomstig de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, moet de term "Zaakvoerder" vanaf 1 januari 2020, gelezen worden als "Bestuurder".

(3)Op 1/1/2008 is de EG-classificatie van de Nacebelcodes gewijzigd. Public search toont zowel de bestaande activiteiten volgens de oude Nacebelcode 2003, geldig tot 31/12/2007, als de nieuwe code (en omschrijving) 2008, geldig vanaf 1/1/2008. Het betreft dus een louter administratieve conversie en geen wijziging van de activiteiten van de entiteit of de vestigingseenheid.


Naar boven   Terug