shadow
 

Gegevens van de geregistreerde entiteit

Algemeen

Ondernemingsnummer:0828.374.456
Status:Actief
Rechtstoestand: Normale toestand
Sinds 9 augustus 2010
Begindatum:9 augustus 2010
Naam:Véronique Denis Management
Naam in het Nederlands, sinds 9 augustus 2010
Afkorting: V.D.M.
Naam in het Nederlands, sinds 9 augustus 2010
Adres van de zetel: Wijkstraat 154
3700 Tongeren
Sinds 31 januari 2023
Telefoonnummer: Geen gegevens opgenomen in KBO.
Faxnummer: Geen gegevens opgenomen in KBO.
E-mail: Geen gegevens opgenomen in KBO.
Webadres: Geen gegevens opgenomen in KBO.
Type entiteit: Rechtspersoon
Rechtsvorm: Besloten Vennootschap
Sinds 31 januari 2023
Aantal vestigingseenheden (VE): 1  Gegevens en activiteiten per VE
 
 

Functies

Bestuurder Denis ,  Véronique  Sinds 31 januari 2023
 
 

Ondernemersvaardigheden - ambulant - kermisuitbater

Restaurateur of traiteur-banketaannemer
Sinds 7 september 2010
 
Basiskennis bedrijfsbeheer
Sinds 7 september 2010
 
 
 

Hoedanigheden

Werkgever RSZ
Sinds 1 juli 2011
Onderworpen aan btw
Sinds 9 augustus 2010
Inschrijvingsplichtige onderneming
Sinds 1 november 2018
 
 

Toelatingen

Geen gegevens opgenomen in KBO.
 
 

Btw-activiteiten Nacebelcode versie 2008(1)

Btw 2008  56.101  -  Eetgelegenheden met volledige bediening
Sinds 8 februari 2019
 
 

RSZ-activiteiten Nacebelcode versie 2008(1)

RSZ2008  56.101 -  Eetgelegenheden met volledige bediening
Sinds 1 juli 2011
 
 

Financiële gegevens

Jaarvergadering mei
Einddatum boekjaar 31 december
Begindatum uitzonderlijk boekjaar9 augustus 2010
Einddatum uitzonderlijk boekjaar31 december 2011
 
 

Linken tussen entiteiten

Geen gegevens opgenomen in KBO.
 
 

Externe links

Publicaties in het Belgisch Staatsblad
Publicaties van de jaarrekeningen bij de NBB
Databank van statuten en vertegenwoordigingsbevoegdheden (notariële akten)
Werkgeversrepertorium

(1)Op 1/1/2008 is de EG-classificatie van de Nacebelcodes gewijzigd. Public search toont zowel de bestaande activiteiten volgens de oude Nacebelcode 2003, geldig tot 31/12/2007, als de nieuwe code (en omschrijving) 2008, geldig vanaf 1/1/2008. Het betreft dus een louter administratieve conversie en geen wijziging van de activiteiten van de entiteit of de vestigingseenheid.


Naar boven   Terug