shadow
 

Gegevens van de geregistreerde entiteit

Algemeen

Ondernemingsnummer:0832.859.222
Status:Actief
Rechtstoestand: Normale toestand
Sinds 17 januari 2011
Begindatum:17 januari 2011
Naam:Awingu
Naam in het Nederlands, sinds 28 februari 2013
Adres van de zetel: Ottergemsesteenweg-Zuid 808 Stratenplan  bus 44
9000 Gent
Sinds 4 augustus 2015
Telefoonnummer: Geen gegevens opgenomen in KBO.
Faxnummer: Geen gegevens opgenomen in KBO.
E-mail: Geen gegevens opgenomen in KBO.
Webadres: Geen gegevens opgenomen in KBO.
Type entiteit: Rechtspersoon
Rechtsvorm: Naamloze vennootschap
Sinds 5 augustus 2011
Aantal vestigingseenheden (VE): 1  Gegevens en activiteiten per VE
 
 

Functies

Bestuurder Dingman ,  Dana  Sinds 10 juni 2022
Bestuurder JEWETT ,  Bradley  Sinds 10 juni 2022
 
 

Ondernemersvaardigheden - ambulant - kermisuitbater

Basiskennis bedrijfsbeheer
Sinds 6 november 2014
 
 
 

Hoedanigheden

Werkgever RSZ
Sinds 1 september 2011
Onderworpen aan btw
Sinds 1 februari 2011
Inschrijvingsplichtige onderneming
Sinds 1 november 2018
 
 

Toelatingen

Basiskennis van het bedrijfsbeheer
Sinds 3 februari 2011
 
 

Btw-activiteiten Nacebelcode versie 2008(1)

Btw 2008  63.110  -  Gegevensverwerking, webhosting en aanverwante activiteiten
Sinds 1 februari 2011
Btw 2008  70.220  -  Overige adviesbureaus op het gebied van bedrijfsbeheer; adviesbureaus op het gebied van bedrijfsvoering
Sinds 1 februari 2011
Btw 2008  82.110  -  Diverse administratieve activiteiten ten behoeve van kantoren
Sinds 1 februari 2011
Btw 2008  82.990  -  Overige zakelijke dienstverlening, n.e.g.
Sinds 1 februari 2011
 
 

RSZ-activiteiten Nacebelcode versie 2008(1)

RSZ2008  63.110 -  Gegevensverwerking, webhosting en aanverwante activiteiten
Sinds 1 september 2011
 
 

Financiële gegevens

Kapitaal 591.758,05 EUR
Jaarvergadering juni
Einddatum boekjaar 31 december
 
 

Linken tussen entiteiten

0835.566.215 (Green IT Globe)   is opgeslorpt door deze entiteit  sinds 27 maart 2014
 
 

Externe links

Publicaties in het Belgisch Staatsblad
Publicaties van de jaarrekeningen bij de NBB
Databank van statuten en vertegenwoordigingsbevoegdheden (notariële akten)
Werkgeversrepertorium

(1)Op 1/1/2008 is de EG-classificatie van de Nacebelcodes gewijzigd. Public search toont zowel de bestaande activiteiten volgens de oude Nacebelcode 2003, geldig tot 31/12/2007, als de nieuwe code (en omschrijving) 2008, geldig vanaf 1/1/2008. Het betreft dus een louter administratieve conversie en geen wijziging van de activiteiten van de entiteit of de vestigingseenheid.


Naar boven   Terug