shadow
 

Gegevens van de geregistreerde entiteit

Algemeen

Ondernemingsnummer:0833.742.912
Status:Actief
Rechtstoestand: Normale toestand
Sinds 15 februari 2011
Begindatum:15 februari 2011
Naam:DENTAAL CENTRUM ROESELARE
Naam in het Nederlands, sinds 4 februari 2011
Adres van de zetel: Diksmuidsesteenweg 30
8800 Roeselare
Sinds 1 januari 2017
Telefoonnummer: Geen gegevens opgenomen in KBO.
Faxnummer: Geen gegevens opgenomen in KBO.
E-mail: Geen gegevens opgenomen in KBO.
Webadres: Geen gegevens opgenomen in KBO.
Type entiteit: Rechtspersoon
Rechtsvorm: Besloten Vennootschap
Sinds 9 februari 2022
Aantal vestigingseenheden (VE): 1  Gegevens en activiteiten per VE
 
 

Functies

Bestuurder 0645.879.151   Sinds 9 februari 2022
Bestuurder 0668.366.919   Sinds 9 februari 2022
Vaste vertegenwoordiger Depoortere ,  Karel  (0645.879.151)   Sinds 9 februari 2022
Vaste vertegenwoordiger Rommel ,  Benedikte  (0668.366.919)   Sinds 9 februari 2022
 
 

Ondernemersvaardigheden - ambulant - kermisuitbater

Geen gegevens opgenomen in KBO.
 
 

Hoedanigheden

Werkgever RSZ
Sinds 1 april 2011
Onderworpen aan btw
Sinds 1 maart 2017
Inschrijvingsplichtige onderneming
Sinds 1 november 2018
 
 

Toelatingen

Geen gegevens opgenomen in KBO.
 
 

Btw-activiteiten Nacebelcode versie 2008(1)

Btw 2008  86.230  -  Tandartspraktijken
Sinds 1 maart 2017
 
 

RSZ-activiteiten Nacebelcode versie 2008(1)

RSZ2008  86.230 -  Tandartspraktijken
Sinds 1 april 2011
 
 

Financiële gegevens

Jaarvergadering juni
Einddatum boekjaar 31 december
 
 

Linken tussen entiteiten

Geen gegevens opgenomen in KBO.
 
 

Externe links

Publicaties in het Belgisch Staatsblad
Publicaties van de jaarrekeningen bij de NBB
Databank van statuten en vertegenwoordigingsbevoegdheden (notariële akten)
Werkgeversrepertorium

(1)Op 1/1/2008 is de EG-classificatie van de Nacebelcodes gewijzigd. Public search toont zowel de bestaande activiteiten volgens de oude Nacebelcode 2003, geldig tot 31/12/2007, als de nieuwe code (en omschrijving) 2008, geldig vanaf 1/1/2008. Het betreft dus een louter administratieve conversie en geen wijziging van de activiteiten van de entiteit of de vestigingseenheid.


Naar boven   Terug