shadow
 

Gegevens van de geregistreerde entiteit

Algemeen

Ondernemingsnummer:0835.538.006
Status:Actief
Rechtstoestand: Normale toestand
Sinds 15 april 2011
Begindatum:15 april 2011
Naam:WIMFI
Naam in het Frans, sinds 8 april 2011
Adres van de zetel: Charleroise Steenweg 43 Stratenplan
1060 Sint-Gillis (bij-Brussel)
Sinds 21 augustus 2013
Telefoonnummer:
0495642110 Sinds 21 augustus 2013(1)
Faxnummer: Geen gegevens opgenomen in KBO.
E-mail:
pvdyck@gmail.comSinds 21 augustus 2013(1)
Webadres: Geen gegevens opgenomen in KBO.
Type entiteit: Rechtspersoon
Rechtsvorm: Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid (2)
Sinds 8 april 2011
Aantal vestigingseenheden (VE): 1  Gegevens en activiteiten per VE
 
 

Functies

Zaakvoerder (3) Sochnikoff ,  Patrick  Sinds 8 april 2011
Zaakvoerder (3) Van Dyck ,  Philippe  Sinds 8 april 2011
Zaakvoerder (3) Zurstrassen ,  José  Sinds 8 april 2011
 
 

Beroepsbekwaamheden en basiskennis bedrijfsbeheer

Basiskennis bedrijfsbeheer
Sinds 8 december 2016
 
 
 

Hoedanigheden

Onderworpen aan BTW
Sinds 1 juli 2012
Inschrijvingsplichtige onderneming
Sinds 1 november 2018
 
 

Toelatingen

Basiskennis van het bedrijfsbeheer
Sinds 8 december 2016
 
 

BTW-activiteiten Nacebelcode versie 2008(4)

BTW 2008  62.010  -  Ontwerpen en programmeren van computerprogramma's
Sinds 1 juli 2012
 
 

Financiële gegevens

Jaarvergadering juni
Einddatum boekjaar 31 december
 
 

Linken tussen entiteiten

Geen gegevens opgenomen in KBO.
 
 

Externe links

Publicaties in het Belgisch Staatsblad
Publicaties van de jaarrekeningen bij de NBB

(1)De contactgegevens werden gescheiden van de adresgegevens. Hierdoor is het mogelijk dat de begindatum van het contactgegeven niet juist is. Meer info over de correctie vindt u hier.

(2)Overeenkomstig het Wetboek van vennootschappen en verenigingen moet de term "Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid" vanaf 1 januari 2020 gelezen worden als "Besloten vennootschap".

(3)Overeenkomstig het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen moet de term "Zaakvoerder" vanaf 1 januari 2020 gelezen worden als "Bestuurder".

(4)Op 1/1/2008 is de EG-classificatie van de Nacebelcodes gewijzigd. Public search toont zowel de bestaande activiteiten volgens de oude Nacebelcode 2003, geldig tot 31/12/2007, als de nieuwe code (en omschrijving) 2008, geldig vanaf 1/1/2008. Het betreft dus een louter administratieve conversie en geen wijziging van de activiteiten van de entiteit of de vestigingseenheid.


Naar boven   Terug