shadow
 

Gegevens van de geregistreerde entiteit

Algemeen

Ondernemingsnummer:0836.646.576
Status:Actief
Rechtstoestand: Normale toestand
Sinds 26 mei 2011
Begindatum:26 mei 2011
Naam:GREEN PARK INVESTMENT PARTNERS
Naam in het Nederlands, sinds 26 mei 2011
Afkorting: GREEN PARK
Naam in het Nederlands, sinds 26 mei 2011
Adres van de zetel: Coupure 64   bus F
9000 Gent
Sinds 1 mei 2014
Telefoonnummer: Geen gegevens opgenomen in KBO.
Faxnummer: Geen gegevens opgenomen in KBO.
E-mail: Geen gegevens opgenomen in KBO.
Webadres: Geen gegevens opgenomen in KBO.
Type entiteit: Rechtspersoon
Rechtsvorm: Besloten Vennootschap
Sinds 30 maart 2023
Aantal vestigingseenheden (VE): 1  Gegevens en activiteiten per VE
 
 

Functies

Bestuurder 0825.625.101   Sinds 30 maart 2023
Bestuurder 0825.625.594   Sinds 30 maart 2023
Vaste vertegenwoordiger Froyman ,  Jan  (0825.625.101)   Sinds 26 mei 2011
Vaste vertegenwoordiger Vernaeve ,  Wim  (0825.625.594)   Sinds 26 mei 2011
 
 

Ondernemersvaardigheden - ambulant - kermisuitbater

Basiskennis bedrijfsbeheer
Sinds 15 september 2011
 
 
 

Hoedanigheden

Werkgever RSZ
Sinds 2 november 2015
Onderworpen aan btw
Sinds 1 augustus 2011
Inschrijvingsplichtige onderneming
Sinds 1 november 2018
 
 

Toelatingen

Basiskennis van het bedrijfsbeheer
Sinds 15 september 2011
 
 

Btw-activiteiten Nacebelcode versie 2008(1)

Btw 2008  70.220  -  Overige adviesbureaus op het gebied van bedrijfsbeheer; adviesbureaus op het gebied van bedrijfsvoering
Sinds 1 augustus 2011
 
 

RSZ-activiteiten Nacebelcode versie 2008(1)

RSZ2008  64.200 -  Holdings
Sinds 2 november 2015
 
 

Financiële gegevens

Jaarvergadering september
Einddatum boekjaar 30 juni
 
 

Linken tussen entiteiten

0838.037.537 (GREEN PARK WINDOCO)   is opgeslorpt door deze entiteit  sinds 27 december 2016
 
 

Externe links

Publicaties in het Belgisch Staatsblad
Publicaties van de jaarrekeningen bij de NBB
Databank van statuten en vertegenwoordigingsbevoegdheden (notariële akten)
Werkgeversrepertorium

(1)Op 1/1/2008 is de EG-classificatie van de Nacebelcodes gewijzigd. Public search toont zowel de bestaande activiteiten volgens de oude Nacebelcode 2003, geldig tot 31/12/2007, als de nieuwe code (en omschrijving) 2008, geldig vanaf 1/1/2008. Het betreft dus een louter administratieve conversie en geen wijziging van de activiteiten van de entiteit of de vestigingseenheid.


Naar boven   Terug